Sandvika elvepromenade

 • Sted

  Løkketangen, Brambanisvei, Sandvika

 • År

  2015-20

 • Prosjekt

  Elvepromenade, park, gate

 • Størrelse

  10 dekar, 450 m

 • Oppdragsgiver

  Bærum kommune

 • Arkitekt

  Haugen Zohar

 • Ingeniør

  Structor

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Camilla Jensen

Sandvika elvepromenade

Sandvikselva: Fra bakgård til promenade

Den nye elvepromenaden danner en nesten halv kilometer lang, myk linje langs Sandvikselva. Nedre promeande er ei brygga, som er fordelt på 2 til 3 nivåer, så man kan ta på vannet på det nederte nivået. Skreddersydde møbler og en egen sandviklykt får promenaden til å funkle. Øvre promenade består av sambruksgatene Brambaniveien og Løkketangen med en mørk steinparkett. På hver side av Rådhusbrua ligger de nye slottstrappene av larvikitt. Blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en bugnende Rådhushage. Rabatten mellom øvre og nedre promenade rommer sjeldne og kalkkrevende oslofjordplanter. 5.000 m2 eller 5 dekar med nye promenader, gater og plasser er skapt for at Sandvika skal bli en ny turistby i Oslofjorden.

Elvepromenaden

Elvepromenaden er i gjennomsnitt 6 m bred, av tre og delt på 2 til 3 nivåer, slik at det oppstår en 2 m sammenhengende trebrygge langs vannet. Møbleringssonen mellom Brambanisvei og elvepromenaden opparbeides med beplantning, belysning og benker etter siste standarder.

Fra vei til sambruksgate

Brambaniveien er tegnet som en 5 m bred gate; der syklende og gående er prioritert, mens bilen og varelevering er på besøk. Gata skal opparbeides med høy standard av natursteinsdekke. På hver side av Rådhusbroen blir det bygd nye trapper med frodige beplantninger.

Rådhushagen

Hardføre, blomsterrike og bladdekkende stauder plantes til en stor blomsterhage mellom Rådhuset og elva. Vi planter inn mange pollinatorplanter, som er populære for bier og humler. Hagen vil få besøk av sjeldne sommerfugler, som trives på de kalkrike øyene i Oslofjorden. Og innbyggerne i Norges 4. største by vil få en ny attraksjon langs et helt nytt sted mitt i byen.