Landskapsarkitekturfirmaet Dronninga landskap ble startet i 2005 av partnerne MNLA Ragnhild Momrak og MNLA Rainer Stange.

Kontoret står bak et utall park- og byformingsprosjekter i hele Norge. Den faglige spennvidden i våre prosjekter er stor: Vi jobber fra millimeter til kilometer.

Dronninga landskaps filosofi:

Genius Loci

Prosjektene skal være fortellende, ved at stedets ånd hentes fram. Stedet danner grunnlaget for vår tilnærming til enhver oppgave.

Geografi

Vi bruker kortreist vegetasjon og stein som historiefortellende elementer. Gjenbruk av materialer blir vurdert i alle prosjekter.

Det blå

Vannet er landskapets logikk og danner premiss for byplanlegging og mange av prosjektene våre ved at bekkene gjenåpnes. Fordrøyning av regnvann skaper nye vassdrag.

Det grønne

Vegetasjonen spiller en sentral rolle i våre prosjekter. Plantene er levende materiale og kan ikke erstattes av andre elementer. Hager og parker formes som hagekunst i det 21. århundres formspråk.

Trær

Gatetrær danner grønne strukturer i byen og skaper frodige og vakre gaterom.

Kollektivtrafikk

Skinner er basis for en mer kompakt og fremtidsrettet by- og regionutvikling.

Gater

Veier bygges om til gater med fortau, og formes på stedets og fotgjengernes premisser.

Plasser og torg

Det opparbeides nye offentlige byrom for sosiale møtesteder i den moderne byen.

Kvalitet

Belegg, belysning og møblering introduserer komfort og estetikk.

Miljø

Vi vil ta samfunnsansvar og miljøhensyn i våre prosjekter, samtidig som vi vil påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Våre prosjektbidrag skal fremme bærekraft og miljø.

Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Ansatte

Alf Selnesaunet

Alf Selnesaunet

Daglig leder
Partner

+47 97 95 41 35

alf@dronninga.com
Ragnhild Momrak

Ragnhild Momrak

Landskapsarkitekt MNLA
Partner og faglig leder

+47 95 96 37 69

ragnhild@dronninga.com
Rainer Stange

Rainer Stange

Landskapsarkitekt MNLA
Partner

+47 90 04 75 30

rainer@dronninga.com
Thomas Werth

Thomas Werth

Landskapsarkitekt MDL

+47 40 09 15 30

thomas@dronninga.com
Marianne Sætre

Marianne Sætre

Arkitekt MNAL

+47 93 20 71 68

marianne@dronninga.com
Sara Rönnås

Sara Rönnås

Landskapsarkitekt MDL MAA

+45 30 33 00 53

sara@dronninga.com
Virginia Bellini

Virginia Bellini

Landskapsarktitekt MNLA, arkitekt

+47 91 78 13 18

virginia@dronninga.com
Marie Momrak

Marie Momrak

Landskapsarkitekt MNLA og by- og regionsplanlegger

+47 97 01 22 53

marie@dronninga.com
Chi Ka Yeung

Chi Ka Yeung

Master i landskapsarkitektur

+47 93 95 09 34

chi@dronninga.com
Sandra Bilota

Sandra Bilota

Master i landskapsarkitektur

+47 98 30 01 23

sandra@dronninga.com
Guilherme Improta

Guilherme Improta

Master i landskapsarkitektur

+47 41 40 50 51

guilherme@dronninga.com
Una B. Sverdrup

Una B. Sverdrup

Landskapsarkitekt MNLA

+47 94 17 67 13

una@dronninga.com
Sapir Margaret Aziel

Sapir Margaret Aziel

Master i landskapsarkitektur

+47 47 99 33 61

sapir@dronninga.com

Kontoret

Dronningens gate 22
0154 Oslo
4. etasje

Besøk oss