Dronninga landskap AS er et Oslobasert landskapsarkitektkontor grunnlagt i 2005. Vi har prosjekter over hele Norge, fra fjære til fjell, og fra Svalbard til Rogaland.

Firmaet har  prosjektert alt fra gårdsrom og privathager til flere av Norges største og mest komplekse landskapsarkitektprosjekter.

Vi i Dronninga landskap er opptatt av at landskapet og omgivelsene skal danne premiss for utviklingen av prosjektene, og har helt siden oppstarten vektlagt økt biodiversitet, gjenbruk og naturrestaurering. Vann er et sentralt tema i prosjektene våre, og vi har gått i spissen for å håndtere vannet som ressurs, ikke et problem.

Vi har vunnet en rekke priser for arbeidene våre. Her er noen av de viktigste:

DOGA-merket 2023: Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark.

Statens pris for byggkvalitet 2019: Nye Ålgård sentrum.

Norsk Stålpris 2019: Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark, broa over Fantesteinsvatn.

Oslo bys arkitekturpris 2018: Førstehjemsboliger for ungdom – Ulsholtveien 31 i Oslo.

Arkitekturprisen 2017: Førstehjemsboliger for ungdom – Ulsholtveien 31 i Oslo.

Notodden kommunes byggeskikkpris 2014: Bok & Blueshuset.

 

 

Dronninga landskaps filosofi:

Stedet

Prosjektene skal være fortellende, ved at stedets ånd hentes fram. Stedet danner grunnlaget for vår tilnærming til enhver oppgave.

Geografi

Vi bruker kortreist vegetasjon og stein som historiefortellende elementer. Gjenbruk av materialer blir vurdert i alle prosjekter.

Det blå

Vannet er landskapets logikk og danner premiss for byplanlegging og mange av prosjektene våre ved at bekkene gjenåpnes. Fordrøyning av regnvann skaper nye vassdrag.

Det grønne

Vegetasjonen spiller en sentral rolle i våre prosjekter. Plantene er levende materiale og kan ikke erstattes av andre elementer. Hager og parker formes som hagekunst i det 21. århundres formspråk.

Trær

Gatetrær danner grønne strukturer i byen og skaper frodige og vakre gaterom.

Kollektivtrafikk

Skinner er basis for en mer kompakt og fremtidsrettet by- og regionutvikling.

Gater

Veier bygges om til gater med fortau, og formes på stedets og fotgjengernes premisser.

Plasser og torg

Det opparbeides nye offentlige byrom for sosiale møtesteder i den moderne byen.

Kvalitet

Belegg, belysning og møblering introduserer komfort og estetikk.

Miljø

Vi vil ta samfunnsansvar og miljøhensyn i våre prosjekter, samtidig som vi vil påvirke våre samarbeidspartnere til å gjøre det samme. Våre prosjektbidrag skal fremme bærekraft og miljø.

Miljøfyrtårn

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert.

Ansatte

Alf Selnesaunet

Alf Selnesaunet

Daglig leder
Partner

+47 97 95 41 35

alf@dronninga.com
Ragnhild Momrak

Ragnhild Momrak

Landskapsarkitekt MNLA
Partner og faglig leder

+47 95 96 37 69

ragnhild@dronninga.com
Thomas Werth

Thomas Werth

Landskapsarkitekt MDL

+47 40 09 15 30

thomas@dronninga.com
Marianne Sætre

Marianne Sætre

Arkitekt MNAL

+47 93 20 71 68

marianne@dronninga.com
Sara Rönnås

Sara Rönnås

Landskapsarkitekt MDL MAA

+47 99 12 06 68

sara@dronninga.com
Virginia Bellini

Virginia Bellini

Landskapsarktitekt MNLA, arkitekt

+47 91 78 13 18

virginia@dronninga.com
Marie Momrak

Marie Momrak

Landskapsarkitekt MNLA og by- og regionsplanlegger

+47 97 01 22 53

marie@dronninga.com
Sandra Bilota

Sandra Bilota

Master i landskapsarkitektur

+47 98 30 01 23

sandra@dronninga.com
Sapir Margaret Aziel

Sapir Margaret Aziel

Landskapsarkitekt MNLA

+47 47 99 33 61

sapir@dronninga.com
Cecilia Taylor Elverum

Cecilia Taylor Elverum

Landskapsarkitekt MNLA

+47 93 08 18 77

cecilia@dronninga.com
Anneli Arentz-Grastvedt

Anneli Arentz-Grastvedt

Landskapsarkitekt MNLA
Landskapsingeniør MNLI

+47 476 35 491

anneli@dronninga.com

Miriam Hvale Søtvedt

Landskapsarkitekt MNLA

944 39 217

miriam@dronninga.com

Kaja Winsnes Nordhagen

Landskapsarkitekt MNLA

91633422

kaja@dronninga.com

Kontoret

Dronningens gate 22
0154 Oslo
4. etasje

Besøk oss