Lønneallé i Sande

 • Sted

  Sande i Vestfold

 • År

  2016

 • Prosjekt

  Allé

 • Størrelse

  300 meter

 • Oppdragsgiver

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Lønneallé i Sande

En oppsiktsvekkende lønneallé i det vestfoldske kulturlandskapet

Lønnen er det vakreste treet

Spisslønnen er et tre som er lett å omplante, og som vokser raskt til. Ikke minst reflekterer det årstidene på den mest raffinert måten med karakteristisk silhuett i velvinger, siden den har gaffelforgreining. Den har en sterk sitrongul blomstring på våren, som farger Østlandet syregrønn i månedsskifte april/mai. I tillegg har de friskt grønne handlappa blader og lite søl fra insekter.

Karaktertre

Men det er den guloransje høstfarge, som gjør at spisslønnen er så elsket på Østlandet i Norge og i Småland og Värmland i Sverige, det vil si i de gamle jordbruksbygdene med 4 gode årstider. Lønnen er disse landskapenes karaktetre, noe som antakelig har gitt treet dets navn Norway maple på engelsk og érable de Norvége på fransk, og det må vi bare ta imot som en ære, siden lønnen bare er vanlig i den sørøstlige delen av landet, der det er varmt om sommeren og lite vind som ville ha revet i stykker de store bladene.

Korsa

Norske hagebrukere har valgt ut en sort med spesielt god oransje farge fra Korsegården ved Universitet på Ås. Lønnealléen ble plantet høsten 2016 og består av 85 trær av denne sorten Korsa, og danner en 300 m lang portal opptil storgården Aasnæs i Sande. Alléen er aller vakrest når man kommer fra gården i solnedgang, da sola akkurat går ned i alléens portal klokka 18 mot gamle E-18, som om den var et solur. Alléen danner allerede nå en sterk, grønn struktur i det historiske kulturlandskapet i Sande.