Langbrygga i Arendal

 • Sted

  Langbryggen i Arendal

 • Størrelse

  2,2 dekar

 • År

  2019-2022

 • Byggherre

  Arendal kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Ingeniør

  Structor

Langbrygga i Arendal

Gata

Pollen inngår i Riksantikvarens NB! – register og har nasjonal interesse. Historien er hentet inn i prosjektet ved gjenbruk av gammel brustein fra byen. Nytt belegg, jord, utstyr og de fleste plantene er norskprodusert. Det er brukt gjenbruksstein fra Arendal sentrum i gatekryss, på fortauet og på kaia. Det er lagt inn løpere av ny stein (anortositt) fra Hellevik ved Egersund. Denne steinen går igjen som belegg, kantstein og murer i hele anlegget. Det er plantet fjorten blomstrende småtrær som tåler vind og saltdrev. Undervegetasjon er bunndekkende planter fra norsk natur, som mjølbær, krekling, einer og tyttebær fra Vegårshei.

Langkaia

Selve Langkaia mot Pollen består av en gangsone på 3,50 m med plass-støpt betong. Det er bygd en aktivitetssone på 1,30 m med brukt smågatestein. Her er det plassert en rekke tøffe bymøbler, som puffer, krakker, benker, solsenger, bord og sykkelstativ. En liten bocciabane med sittekanter lager et sted på kaia. Ei grønn «seng» av plen skaper attraksjon og aktivitet.

Plantegeografi

Regnvannet fra fortau og gate ledes ut til et langstrakt plantefelt med lokal jord på over 110 m langt, 2,20 m bredt og 1 m dypt. I disse 200 m3 med jord er det plantet en palett av 43 skandinaviske, store busker og småtrær. Reiersøl planteskole har høstet frø fra urter i sørlandsnaturen og laget spesialbestilte blomstermatter med syv ulike arter under buskene, deriblant en gulblomstrende villtulipan fra Sørlandet og tiriltunge fra Skien; hvitblomstrende ryllik fra Grimstad, engsmelle fra Gjerstad og prestekrager fra Reiersøl; og rosablomstrende tjæreblom og strandnellik, begge fra Tromøya. Skjærgårdsvegetasjonen fra Sørlandet henter plantegeografien inn bykjernen, og promenaden bringer folk ut mot Galtesund.