Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark

 • Sted

  Sognefjellshytta, Lom

 • År

  2014-17

 • Prosjekt

  Turveg med bru og bordganger

 • Størrelse

  Ca 1 km

 • Oppdragsgiver / byggherre

  Fylkesmannen i Oppland / Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

 • Konstruksjoner

  DIFK Florian Kosche

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark

Verdens tynneste/lengste bru?

Kom deg ut!

Dette er ett av fire pilotprosjekter i regi av Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Målet med pilotprosjektene er å senke terskelen for å oppleve nasjonalparkene på nærmere hold, og at flere skal komme seg ut i naturen. Innfallsporten ved Sognefjellshytta er det første pilotprosjektet, og skal bygges ferdig i 2017.

Stedstilpasning

Sognefjellshytta ligger midt mellom øst og vest inntil Sognefjellsveien, som er Nord Europas høyeste fjellovergang. Noe av de mest storslagne norske fjellområdene, som Smørstabbreen og Fanaråken kan ses herfra. En universell utformet tursti tar utgangspunkt i Sognefjellshytta og danner en rundløype på ca 1 km over og rundt Fantesteinsvatnet på ca 1410 moh. Stien opparbeides av kortreist grus og stein fra området, og tilpasses terrenget på mest mulig nennsom måte for å hindre sår i terrenget. Alt humusdekket skal tas vare på og gjenbrukes, slik at den lokale krypende vegetasjonen kan brukes til revegetering.

Universell tilgjengelighet

Det legges opp til en høy grad av tilgjengelighet i prosjektet. Stiens bredde vil variere mellom 1,2-2,0 m og utformes uten trinn og med lite fall, slik at så mange som mulig kan rulle og trille, i tillegg til å gå. Langs stirunden legges til det til rette for to oppholdsplasser med bord og benker, slik at man kan stoppe opp og betrakte det storslagne landskapet rundt.

Verdens tynneste/lengste stålplatebru?

På deler av strekningen må det til noen konstruksjoner for å føre stien fram: For å krysse Fantesteinsvatnet skal det bygges ei bru av stål. Brua utformes som ei oppspent stålplate som er 1,9 m bred, ca 52 m lang og bare 2,5 cm tykk brubane. Rekkverket utføres også i stål med enkle stolper og vaier for å hindre fall sideveis. Det skal også bygges to bordganger, også disse i stål, som vil følge tett på fjellet der dette er for bratt. Konstruksjonenes plassering, lengde og utforming vil gjøre at de nesten vil gli i ett med resten av landskapet.

 

Fotograf: Live Andrea Sulheim, Råmund Mundhjell, Magnus Snøheim, Ragnhild Momrak