Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark

 • Sted

  Sognefjellshytta, Lom

 • År

  2014-17

 • Prosjekt

  Turveg med bru og bordganger

 • Størrelse

  Ca 1 km

 • Oppdragsgiver / byggherre

  Fylkesmannen i Oppland / Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen

 • Konstruksjoner

  DIFK Florian Kosche

 • Landskapsarkitekt/arkitekt

  Dronninga landskap

 • Entreprenør

  Stryvo AS (stålarbeid) / Ottadalen anlegg AS (terrengarbeid)

 • Priser

  DOGA-merket 2023

 • Forbildeanlegg hos godeidrettsanlegg.no

Innfallsport Jotunheimen nasjonalpark

Verdens tynneste/lengste bru?

Kom deg ut!

Dette er ett av fire pilotprosjekter i regi av Miljødirektoratet og Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Målet med pilotprosjektene er å senke terskelen for å oppleve nasjonalparkene på nærmere hold, og at flere skal komme seg ut i naturen. Innfallsporten ved Sognefjellshytta er det første pilotprosjektet, og er bygget ferdig i 2018.

Stedstilpasning

Sognefjellshytta ligger midt mellom øst og vest inntil Sognefjellsveien, som er Nord Europas høyeste fjellovergang. Noe av de mest storslagne norske fjellområdene, som Smørstabbreen og Fanaråken kan ses herfra. En universell utformet tursti tar utgangspunkt i Sognefjellshytta og danner en rundløype på ca 1 km over og rundt Fantesteinsvatnet på ca 1410 moh. Stien er opparbeidet av kortreist grus og stein fra området, og er tilpasset terrenget på en mest mulig nennsom måte for å hindre sår i terrenget. Humusdekket er tatt vare på og gjenbrukt, slik at den lokale krypende vegetasjonen er bruket til revegetering. Hver stein som har blitt tatt opp er satt ned igjen med den lavdekte siden opp.

Universell tilgjengelighet

Det er lagt opp til høy grad av tilgjengelighet i prosjektet, det er et lavterskeltilbud for at alle skal kunne oppleve høyfjellsnaturen på nært hold – uavhengig av fysiske ferdigheter og turutstyr. Store deler av stien har universell utforming, og det er tilrettelagt med benker og rasteplasser for stopp underveis. Stiens bredde varierer mellom 1,2-2,0 m og er utformet uten trinn og med lite fall, slik at så mange som mulig kan rulle og trille, i tillegg til å gå.

Verdens tynneste/lengste stålplatebru?

På deler av strekningen må det til noen konstruksjoner for å føre stien fram: For å krysse Fantesteinsvatnet er det bygd ei bru av stål. Brua er utformet som ei oppspent stålplate som er 1,9 m bred, ca 52 m lang, og med bare 2,5 cm tykk brubane. Rekkverket er også utført i stål, med enkle stolper og vaier for å hindre fall sideveis. Det er bygd to bordganger, også disse i stål, som følger tett på fjellet der dette er for bratt. Konstruksjonenes plassering, lengde og utforming gjøre at de nesten glir i ett med resten av landskapet.

 

Fotograf: Live Andrea Sulheim, Råmund Mundhjell, Magnus Snøheim, Ragnhild Momrak