Wessels plass

 • Sted

  Wessels plass og Akersgata, Oslo

 • Prosjekt

  Forprosjekt, detaljprosjekt, bygging

 • År

  2016-2020

 • Oppdragsgiver

  Stortinget

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Ingeniør

  Structor

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Arkitekt

  Arkitema

Wessels plass

SENTRAL BYPLASS

Wessels plass ligger på Akersryggen og danner et sentralt toppunkt i byen. Stortingsgata, Akersgata, Prinsens gate og Nedre Vollgate omkranser plassen sammen med historiske bygninger med vakre fasader. Trikketraseen deler plassen diagonalt i to; en solrik plass øverst mot Akersgata, og en mer skyggefull del i det vest. Da Wessels plass ble gravd opp i forbindelse med byggearbeider, ønsket Stortinget en grønnere byplass, i tråd med det historiske preget og med ulike soner for opphold.

FUNKSJONALITET OG UTFORMING

Wessels plass er transformert til en frodig, beplantet plass, men fremdeles i tråd med den historiske utformingen av plassen fra 1890-tallet. De fire omkringliggende gatene er forlenget inn over plassen og tydeliggjort ved trerekker og lysmaster parallelt med fasadene. Plassens skrånende terrengform er utnyttet til flerfunksjonelle terrasseringer; de skaper rommelighet på plassen, sekundære sitteplasser og gir plass til vekstjord over underliggende konstruksjoner. Terrassene gir grunnlag for ulik bruk, der ett av disse er en gruslagt plass tilrettelagt for uteservering ved Halvorsens konditori. En helt sentral del av prosjektet var perimetersikring av Stortingets bygningsmasse. Sikringen er sømløst integrert i plassen via beplantninger, plantekasser og terrassering. Ny, skreddersydd belysning understreker plassrommet i mørketiden, der også de vakre fasadene på bygningene rundt inngår i romopplevelsen. Nye Wessels plass utvider samtidig sentrumsparken i Oslo, som strekker seg fra Slottsparken i vest til nå Akersryggen til øst.

GRØNT OG BLÅTT

Til tross for et trangt utgangspunkt med gater og trafikk på alle sider, trikken som deler plassen diagonalt i to, underliggende grunne konstruksjoner og et generelt høyt krav til sikkerhet, har det likevel lykkes å få plass til et mangfold av vegetasjon bestående av blomstrende trær, busker og bunndekkende planter. Vegetasjonen er valgt ut for å gi skjønnhetsopplevelser gjennom hele året: trollhassel blomstrer på bar kvist i februar – mars. Pinseliljer og snøklokker blomstrer tidlig vår. Gulved og sommersyrin blomstrer i juli, syrinhortensia på høsten, mens papegøyetreet er fint og foranderlig hele året. Keiseror er plantet i det søndre, skyggefulle hjørnet. Sibirfuru og barlind gir en lun og vintergrønn effekt. Kjempekuleløk, kattemynte og andre blomstrende, insektvennlige planter danner fargerikt bunndekke mellom trærne.
På den solrike delen gir en fontene med dyser i dekket en forfriskende opplevelse på hete sommerdager. Overvannet håndteres på stedet, og føres inn i plantefeltene der det infiltreres og kommer plantene til gode.

GJENBRUK AV STEIN

Granittelementene fra 2004 var av norsk stein og spesiallaget for Wessels plass. Disse elementene er i stor grad blitt gjenbrukt, enten i plassgulvet eller på nye måter, som til kanter og benkeunderstell. De nye kantene har myke former av kortreist røykengranitt, som gir en rødlig, ny teint til plassen.