Studenttorget

 • Sted

  UiO, Oslo

 • År

  2015

 • Prosjekt

  Torg

 • Oppdragsgiver

  UiO

 • Arkitekt

  Asplan Viak

 • Foto

  Camilla Jensen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Studenttorget

FRA DØD SYKKELPARKERING TIL BLOMSTRENDE MØTEPLASS

Studenttorgets østre del bestod av en sykkelparkering i en rognetrelund. Rognetrærne var døende på grunn av for lite jord, og store deler av sykkelparkeringen var aldri i bruk. Området var modent for en renovering. Sykkelparkeringen ble redusert, slik at større deler av plassen er frigjort til møteplasser. En lund med Tokyokirsebær er plantet på oppsiden av sykkelparkeringen, og en opphøyet granittkant med en gruppe magnoliaer ble plantet på nedsiden. Granittkantens myke form inviterer til opphold.