Kongsvinger – byrom på stasjonssida

 • Sted

  Kongsvinger

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie med illustrasjonsprosjekt

 • År

  2022

 • Oppdragsgiver

  Kongsvinger kommune

Kongsvinger – byrom på stasjonssida

Mulighetsstudie med skisseprosjektering

Dronninga landskap gjennomførte våren 2022 en mulighetsstudie med utvikling av konseptskisser for et sentralt byrom ved jernbanestasjonen på Kongsvinger. Oppdraget inkluderte tilrettelegging og gjennomføring av medvirkningsworkshop i samarbeid med Kongsvinger kommune. Kongsvinger kommune hadde ansvaret for å identifisere aktuelle brukerbrukergrupper, og inviterte disse til å delta i et opplegg som var utformet og tilrettelagt av Dronninga landskap.

Medvirkningsmetoden inkluderte aktiv deltagelse av forhåndsdefinerte grupper. Gruppene var sammensatt av representanter fra ulike interessegrupper, som barn og ungdom, lokale næringsdrivende og kulturinstitusjoner i kommunen. De fikk en serie med gruppeoppgaver som ble gjennomført delvis ute i feltet, og ideutvikling med referansebilder, diskusjoner og identifisering av positive kvaliteter og utfordringer i byrommet. Det ble laget skisser og collager rundt gruppebordene. Første del besto av informasjon om prosjektet. Deretter ble forsamlingen delt inn i grupper der man sammen svarte på konkrete spørsmål til prosjektet. Besvarelsene ble presentert for forsamlingen i den avsluttende delen.

Vi laget i etterkant et oppsummerende notat fra prosessen og vurderte sammen med Kongsvinger kommune hvilke innspill som skulle tas med i det videre arbeidet. I etterkant utviklet vi konseptskisser som ble presentert for deltagerne i gruppearbeidet i et digitalt møte. Erfaringen av dette arbeidet var veldig positiv. Det skapte stort engasjement og eierskap til konseptene som ble presentert.