Carl Berners plass

 • Sted

  Carl Berners plass, Christian Michelsens gate, Trondheimsveien, Grenseveien, Tromsøgata og Jenny Braathens plass

 • År

  Ferdigstilling 2010, nyplanting 2013-14

 • Prosjekt

  Plasser, gater og parker

 • Størrelse

  24 dekar

 • Byggherre

  Statens Vegvesen region Øst

 • Skjøtsel og nyplanting

  Bymiljøetaten, Oslo kommune

 • Ingeniør

  Sweco

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Nominasjon

  Hedrende omtale, Vakre Vegers pris 2016. Hedrende omtale, landskapsarkitekturprisen 2016

 • Foto

  Adam Stirling, Dronninga landskap

Carl Berners plass

Fra slitent vegkryss til frodig byplass

Dagens trafikkmengder er blitt definert og rangert etter stramme målformuleringer. Det er gitt prioritet til menneskene, trikken og bussen, framfor privatbilismen. Den rektangulære plassen beskriver bygningenes fasadelinjer. En femarmet, rektangulær byplass med 4 avenyer og 1 gate erstatter det tidligere veianlegget.

Parkgate

Det er gjennomført en helhetlig treplantningsplan for hele området, slik at den store byplanen til Harald Hals fra 1929 er fullført etter 80 år. Det er plantet en palett med over 200 bytrær for å introdusere skjønnhet og frodighet i det offentlige byrom. Gatetrærne fungerer som et filter mellom trafikken og bygårdene, og gir på den måten avstand og et mildere miljø. Fortauene er bygd med rotvennlig bærelag for å gi trærne bedre vekstfohold. Regnvann fra fortauene samles opp i renner for å vanne bytrærne. Rennene fungerer samtidig som ledelinjer for blinde og svaksynte.

Fra veg til gate

Trikkelinjene er sentrert i en beplantet midtrabatt, mens privatbilene har fått får redusert kapasitet fra fire felt til to, slik at trafikken er redusert fra 40.000 til 25.000 ÅDT, som har ført til stor vekst i kollektivtrafikken. Det er opparbeidet brede fortau med universell utforming. Alle detaljer skreddersys for å gi et robust anlegg med lang levetid. Infrastrukturen under bakken er koordinert og detaljtegnet i forhold til det synlige over bakken.