Bankplassen

 • Sted

  Kvadraturen, Oslo

 • År

  2015 -2016

 • Prosjekt

  Byplass, rehabilitering og ny bruk

 • Størrelse

  3 dekar

 • Byggherre

  Norges bank

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Vernestatus

  Bygg rundt plassen har vernestatus

 • Foto

  Camilla Jensen, Stefan Maasens, Dronninga landskap

 • TEK 10 og UU

  Plassen er Universelt utformet

 • Pris

  Norsk Lyspris 2016 for beste utendørsprosjekt

Bankplassen

BANKPLASSEN I OSLO - EN HISTORISK PLASS MED SKREDDERSYDD DRAKT

Helt siden Kvadraturen ble dannet på 1600-tallet har bankplassen vært en beplantet plass, som den eneste i Kvadraturen. Bankplassen ble tegnet i sin nåværende form som en del av Norges Bank på 1980-tallet. Hvert eneste element i plassens dekke inngår i et større system av akser og linjer som omfatter hele bygget. Elementene er sirlig skreddersydd med kostbare detaljer i norsk naturstein. Plassgulvet var imidlertid utsatt for setninger og skader, og flere av trærne var døde. Norges Bank gjennomførte derfor en renovering av plassen til bankens 200-års jubileum i 2016.

RESTAURERING OG REVITALISERING I HJERTET AV KVADRATUREN

Plassens overordnede grep og detaljrikdom er beholdt, mens små strategiske, funksjonelle og estetiske grep sørger for forbedring. Hele plassdekket er tatt opp, elementer er reparert eller erstattet med nye av samme opphav, og alt er satt tilbake til samme mønster. Nå fremstår plassgulvet som en strøken parkett av norsk naturstein, og et «umoderne» 80-tallsprosjekt har fått tilbake sin verdighet. Nye benker i treverk sørger for økt komfort og plass til langt flere mennesker på alle sidene av plassen. De tidligere granittkledte betongkantene er erstattet med benker og massive granittelementer, som gir komfort og åpner plassen rundt bassenget. Den sentrale fontenen er pusset opp og bassenget er senket i flukt med terrassen rundt. Trapper opp til de grønne feltene gjør gressplenen tilgjengelig for opphold under sølvlønnenes majestetiske trekroner. Plassens grønne karakter er forsterket ved pleiing av de 12 sølvlønnene sentralt på plassen, samt et bredt plantefelt rundt det gamle bankbygget i sør. Den opprinnelige trerekka langs plassens nordside er gjenetablert i form av seks oppstammede sommersyriner. De blomstrende trærne sammen med ulike blomstrende stauder tiltrekker seg både bier og sommerfugler på sommeren.

PLASS FOR ARRANGEMENTER

På vinteren forvandles bassengterrassen til en åpen plass og ikler seg en ny ham til vinterbruk: Når fontenen tømmes på høsten dekkes bassenget av støpte, gylne plater til et skreddersydd gulv egnet for arrangementer. Platene er preget med motiv av sølvlønnblader slik at de ikke blir glatte. Benkene rundt justeres slik at det åpnes for diagonale krysninger over plassen.

GJENBRUK OG BÆREKRAFT

Ved renoveringen er eksisterende materiale så langt mulig gjenbrukt. Skreddersydde elementer og detaljer i norsk naturstein er gjenbrukt. Ødelagte elementer er erstattet med nye av samme opprinnelse. Regnvannet samles ved plassens naturlige fall via renner og sluk til de nye trærne langs plassens nordside. Her vil vannet komme plantene til gode, og for øvrig infiltreres i grunnen. Det er benyttet ulike trær, busker og stauder på plassen, som sammen bidrar til økt biodiversitet. Belysningsarmaturene fra 1980-tallet ble restaurert og beholdt, mens lysoptikken ble modernisert. Sammen med nye, skreddersydde master fordeler dette lyset bedre ut på hele plassen.