Gater og torg på Ålgård

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal

 • Prosjekt

  Sentrumsplan, kanal, torg, park

 • Størrelse

  16 dekar

 • År

  2014 - 2018

 • Byggherre

  Gjesdal kommune

 • Arkitekt

  CF Møller, Arkitema, Haugen/Zohar Arkitekter

 • Lysdesigner

  Zenisk

 • Ingeniør

  Dimensjon/Sweco

 • Kunstnere (bak teglteppet)

  Løvaas & Wagle

 • Kunstfaglig rådgiver

  Haugen/Zohar Arkitekter

 • Entreprenør/anleggsgartner sentrumsgata

  Bjelland (hovedentreprenør), Backe bygg (kulvert)

 • Entreprenør/anleggsgartner torg og kanalpark

  Georg Stangeland (hovedentreprenør), Landskapsentreprenørene, Kvia (betongkonstruksjoner)

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Priser

  Vinner av Statens pris for byggkvalitet 2019. Finalist til prisen “Norges beste uterom” 2019. Finalist og diplom, Norsk Lyspris 2019 Ålgård torg og kanalpark

Gater og torg på Ålgård

Fra tettsted til småby

Tettstedet Ålgård skal utvikles til en hyggelig småby. Basert på stedets premisser innfører vi et hierarki av tiltak innenfor byforming, gatenett, grønn- og blåstruktur og design, og som vil forsterke Torget som hjertet i den nye småbyen Ålgård.

Grønn ryggrad

Den nye Torggata blir selve ryggraden i Ålgård sentrum. Brede fortau og frodig gatebeplantning gir en tydelig prioritering av de gående og inviterer til opphold. Sekvenser av ulike trær introduserer en ny mangfoldighet langs Ålgårds nye bebyggelse. Gatetrær av kirsebær, rogn, lønn og magnolia plantes temavis langs gateløpet. Ved å bruke ulie arter tilfører man en årtidsvariasjon i blomstring og høstfarger.

Tegl

Jæren er kjent for sitt historisk teglproduksjonsindustri og fin leirjord. Den nye Torggata feire dette historien med bruk av et varmt, fint marktegl som hovedelement i fortau. Teglet er lagt i et «vilt format» som gjøre at mønsteret er ikke lest fra avstand og det smale, lange formatet av tegl lager en elegant løper på Ålgårds nye hovedgate.