Seilduksfabrikken

 • Sted

  KHIO/Akerselva, Oslo

 • År

  2011-12

 • Prosjekt

  Park/høgskole

 • Størrelse

  ca 1 mål

 • Oppdragsgiver

  Sameiet Jensen Eiendom AS

 • Arkitekt

  Samark AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Tove Lauluten

Seilduksfabrikken

Driftsvei blir parkvei

KHIO (Kunsthøgskolen i Oslo) er lokalisert i de verneverdige bygningene til den tidligere Seilduksfabrikken ved Øvre Foss. Det har hittil ikke vært mulig å utføre vedlikehold på deler av de verneverdige bygningene på grunn av det bratte terrenget og fossen like nedenfor. Det anlegges en driftsvei fram til toppen av fossen for å kunne utføre vedlikehold på de hittil utilgjengelige verneverdige fasadene som vender ut mot Øvre Foss. Driftsveien skal ende med en plattform inntil bygget tilpasset en lift, som også fungerer som rømningsvei. Driftsveien knyttes sammen med det øvrige gangveisystemet langs Akerselva.

 

 

Utsiktsterrasse til øvre foss

Driftsveien blir liggende i et område langs Akerselva som hittil har vært vanskelig tilgjengelig. Det er blitt lagt stor vekt på tilpasninger til terrenget for å minimalisere inngrepet. Fra den nye plattformen vil man ha god utsikt til Øvre Foss. Området er biologisk interessant, og det skal bare benyttes lokale vekstjordmasser slik at det stedegne vegetasjonsdekket kan gjenopprettes.

Nye parktrær

Det største terrengutslaget vil bli tatt opp av enn natursteinsmur av grorudggranitt, som tilsvarer materialebruken i de verneverdige bygningene. Toppdekket på driftsveien vil bli av mørk grå grus som sås til med gress, slik at driftsveien får et nedtonet uttrykk. Trærne som må felles som følge av inngrepet, vil bli erstattet med nye parktrær for å forsterke Akerselva Miljøpark.