Peer Gynt på Gålå

 • Sted

  Gålå

 • Oppdragsgiver

  Peer Gynt AS

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie, landskapsplan

 • Periode

  2021

Peer Gynt på Gålå

Mulighetsstudie og skisseplan med fokus på universell tilgjengelighet for Peer Gynt arena på Gålå

Peer Gynt blir sett av over 20 000 tilskuere hvert år, i løpet av 10 hektiske dager. Festivalen utvikles kontinuerlig, med nye forestillinger hvert år. Kravene til arenaen, med tilhørende anlegg, endrer seg i takt med dette. For å sikre muligheter fremover er det utarbeidet en reguleringsplan for et område rundt arenaen. Dronninga landskap gjennomførte i 2021 et mulighetsstudie. Målet var å utarbeide en helhetlig plan som fungerer som et godt beslutningsunderlag. Det har vært fokus på å skille mellom tiltak som kunne gjennomføres som strakstiltak, samtidig som det har vært viktig å holde fokus på helheten og hva som fungerer på både kort og lang sikt.

Leveransen er et overordnet skreddersydd plangrep, i tillegg til strakstiltak for forestillingen 2021. Planen viser en framtidig situasjon for hele arenaen med de tilhørende publikumsområdene. Ulike utfordringer er ivaretatt, samtidig som den bygger videre på de eksisterende strukturene uten veldig store inngrep. Løsningen tar utgangspunkt i publikums naturlige bevegelsesmønstre når de besøker arenaen, samtidig som den store forplassen er strammet opp og tydeliggjort for bedre orienterbarhet.

Landskapsplanen er utformet i samarbeid med innvolverte aktører. De har delt verdifull kunnskap gitt gode innspill. Dette gjelder spesielt tema universell utforming der ulike underlag ble diskutert og testet for rulllestolbrukere. Den nye inngangsrampen til amfiet ble en kjærkommen oppgradering sommeren 2021 som har hevet kvaliteten for mange brukere. Den gir både lett og trinnfri adkomst, i tillegg til en ny integrert rad med god bredde sentralt plassert som en terrasse i amfiet.