Parkdrag i Aksdal sentrum i Tysvær

 • Sted

  Aksdal i Tysvær kommune

 • Oppdragsgiver

  Tysvær kommune

 • Prosjekt

  Skisseprosjekt, stedsutvikling, byrom

 • År

  2023

Parkdrag i Aksdal sentrum i Tysvær

Skisseprosjekt nytt parkdrag i Aksdal sentrum

Dronninga landskap har utarbeidet et skisseprosjekt for etablering av parkdrag i Aksdal sentrum. Oppdraget er initiert og styrt av Tysvær kommune.

Aksdal er et tettsted og administrasjonssenteret i Tysvær kommune i Rogaland. Tettstedet er omgitt av vakre naturområder med nuter og fjell, skog og jordbrukslandskap. Aksdal sentrum har flere sentrumsfunksjoner, som blant annet rådhus, kulturhus og svømmehall, kjøpesenter, spisesteder, kirke, barnehage og helsesenter.

Målet med skisseprosjektet var at parkdraget skal bli en attraktiv og universelt utformet forbindelse som gir en parkfølelse gjennom Aksdal sentrum, hvor man velger denne veien i stedet for bilen når man skal komme seg rundt i Aksdal. Det er lagt opp til variasjon underveis, som plassdannelser og variasjon i beplantning og belegning, mange muligheter for hvile og aktiviteter, samt muligheter for ulike sosiale møteplasser.