Klosterenga skulpturpark

 • Sted

  Klosterenga, Oslo

 • År

  2016-2020, bygging 2021-2023

 • Prosjekt

  Park

 • Størrelse

  35 dekar

 • Oppdragsgiver

  Oslo kommune. Vann- og avløpsetaten (VAV) i samarbeid med Bymiljøetaten (BYM), Kulturetaten (KUL) og Bydel Gamle Oslo (BGO)

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Modellering/illustrasjon

  Landskap+

 • Ingeniør VA/Overvann/GEO

  COWI

 • Ingeniør elektro

  Structor TS

 • Ingeniør konstruksjoner

  DIFK

 • Lysdesigner

  Zenisk

Klosterenga skulpturpark

KLOSTERENGA PARK

Klosterenga skulpturpark er basert på en kunstnerisk visjon, skapt av en av Nordens ledende modernistiske billedhuggere, Bård Breivik. Parken er nå realisert sammen med åpning av Hovinbekken gjennom området. Dette er Oslo kommunes største satsning på et kunstprosjekt i en park siden realiseringen av Vigelandsparken.

HOVINBEKKEN

Åpning av Hovinbekken med beplantede bredder og turveier binder sammen indre og ytre by i et blågrønt grep. Hovinbekken, i samspill med de ulike skulpturene, er hovedmotivet i Klosterenga skulpturpark.

VEGETASJON

Kortreiste stauder, busker og trær fra vår plantegeografi supplerer eksisterende vegetasjon i parken. Langs bekken er det plantet mange ulike arter av kjente og mindre kjente busker og trær, som naturlig er hjemmehørende i Oslofjorden. Løkblomster og stauder vil etter en etableringsperiode skape frodighet og skjønnhet, og gi den rette parkfølelsen.

TURVEIENE

Det er en anlagt et turveisystem i hierarki. Promenader, turveier og stier skaper rom, sammenheng og offentlig tilgjengelighet. Den bredeste parkpromenaden i gamle Jarlegate er et utendørs galleri ved at den går langs flere viktige verk langs Hovinbekken. En ny turvei er anlagt mellom de to barnehagene langs Åkerbergveien og skaper en attraktiv snarvei fra Kampen.

BELYSNING

Lyskonseptet består av to overlappende lag: de horisontale ferdselsårer og de vertikale /tredimensjonale kunstverkene. Belysningen etablerer godt synlige hovedakser med definert lyssetting av gangsonen og rytmisk plassering av master langs dem. Kunstelementene presenter seg om kvelden med hjelp av lyssettingen uten at man nødvendigvis tenker over at de er lyssatt.