Kleppe aktivitetspark

 • Sted

  Klepp

 • År

  2018

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie

 • Størrelse

  20 dekar

 • Oppdragsgiver

  Klepp kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Kleppe aktivitetspark

“RÅDHUSPARKEN” - FRA SIRKUSPLASS TIL HELÅRSAKTIVITET FOR ALLE

I mange år er «sirkustomta» i sentrum av tettstedet Kleppe i Rogaland kun blitt benyttet av innbyggerne de gangene et sirkus kommer innom. Resten av året står den lite brukt som en stor plen der alle kjører forbi. Vårt forslag «Rådhusparken» vil gi en sentrumspark for egenaktivitet hver dag gjennom fire årstider.

Parken ligger i umiddelbar nærhet til rådhuset i Klepp kommune, et planlagt nytt kirkebygg, kulturarena, bibliotek, skoler og handel. Vårt konsept plasserer rådhuset, biblioteket og nytt kirkebygg inne i parken. “Rådhusparken” skal gi et attraktivt og samlende uterom for hele kommunen både til hverdagsbruk og de store anledninger. Som et sted å møtes for å prate, skate, jogge, lufte hundene, huske med de minste, spise i parken, stå på skøyter vinterstid, og som grønn ramme for bryllup og 17. mai-feiring. Aktivitetsparken er for alle aldre, gjennom fire årstider, for rekreasjon, sosialisering, og aktivitet.

Parken knytter seg til eksisterende infrastruktur gjennom et stinett som gir flere effektive forbindelser gjennom parken for gående og syklende til alle nærliggende målpunkt. Parken blir derfor et naturlig sted å bevege seg gjennom for alle med ærend i sentrum og tjener som middel mot målet om å få flere til å velge sykkel og gange i en ellers bilbasert organisering av bebyggelse. Vegetasjon i form av trær er plassert som romskapende volumer som rammer inn de ulike sirkulære sonene for aktiviteter, og en intern sti knytter alle aktivitetssonene sammen til «lekerom» du kan bevege seg mellom. Trærne demper også turbulens, gir rom for fugler og insekter og gir skygge på varme sommerdager.

Det regner mye på Jæren og overvann blir håndtert ved å samle vannet i en kanal langs en hovedakse gjennom parken til forskjønnelse, lek og øking av biologisk mangfold. Kanalen kobler seg på eksisterende regnbed som leder til nærmeste elv.

Sentralt i parken er en stor flate for skating og ballek som vinterstid skal fylles med is. Flaten vil bli overbygd med en takkonstruksjon med levegger for å gi et skjermet uterom i parken slik at stedet blir attraktivt også på dager med vind og regn. Rommet kan også fungere til uteundervisning, konserter og andre arrangementer.