Iladalen park

 • Sted

  Iladalen park, Oslo

 • Prosjekt

  Overvannstiltak

 • Størrelse

  10 dekar

 • År

  2018-2021

 • Oppdragsgiver

  Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Ingeniør

  DIFK

 • Anbudsbeskrivelse

  Holo & Holo

 • Anleggsgartner

  Skaaret

Iladalen park

Et pilotprosjekt for overvannshåndtering i indre by

ET NYTT PARKVASSDRAG
Ilabekken er lagt i underdimensjonerte rør gjennom Ilaparken. Dette medfører at Ilabekken stadig gjenoppstår oppå bakken
som flom i Maridalsveien. Pilotprosjektet i Iladalen park og et avbøtende tiltak, som samtidig skal skape noe vakkert i en park,
som i dag delvis framstår som en kjedelig grasørken. Det har vært tett medvirkning mellom Vann- og avløpsetaten, beboere
anleggsgartner for å skreddersy en løsning. Vannet får blant annet får sin kilde fra taknedløpene til blokkene i Vøyensvingen
14, 16, 18 og 20.

KORTREIST STEIN
Det er bygd steinlagte renner som ender i ei ny, stor grøft, utformet som et lite vassdrag, som danner østre del av parken. Det
lille parkvassdraget er over 200 m lang og faller ca 10 m fra kote 44 moh. til kote 34 moh. 11 klopper av kortreist Røyken-granitt
fungerer som små demninger for å holde regnvannet tilbake før det siver sakte ned i grunnen.

TURVEI
Kloppene danner like mange snarveier til parken. Gjenbruk av kantstein er satt på hver side av den reasfalterte gangveien. Ei
kjørbar bru av prefabrikert, fiberarmert betong med rekkverk skaper forbindelse til lekeplassen.

KORTREISTE PLANTER
På grøftebreddene plantes det våren 2021 38 frukttrær fra norske og svenske eliteplantestasjoner. Epler, pærer, plommer,
kirsebær og moreller gir en kulinarisk opplevelse fra juli til oktober. Over 15 000 norske stauder fordelt på 9 arter gjør grøfta om
til en parkattraksjon. Helt nederst i parken er det plantet det en lund med 5 gullpiler, som skal få lov til å vokse til svære parktrær.