Gurisenteret på Edøya, Smøla

 • Sted

  Edøya på Smøla

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie med landskapsplan

 • År

  2021-2023

 • Oppodragsgiver

  Smøla kommune

 • LARK/ARK

  Dronninga landskap

 • ARK

  Askim/lantto arkitekter

 • Scenograf/modell

  Even Børsum

Gurisenteret på Edøya, Smøla

Mulighetstudie med helhetlig landskapsplan - utvidelse av landskapsamfi for Gurisenteret på Edøy

Leveransen er en del av et prosjekt for reiselivsutvikling,  med etablering av en nyskapende aktivitetsarena i tilknytning til det regionale kultur- og kystpilegrimssenteret Gurisenteret. En sentral del av arbeidet var å planlegge, administrere og lede medvirkningsprosesser for ulike brukergrupper.
Smøla er en kulturkommune. Edøya og Kuli, som ligger ved Trondheimsleia, kan vise til  omfattende arkeologiske funn. Her er det varierte gravhauger; røyser, steinringer og båtgraver, spesielt på nordsiden av Kuli, men også på Edøya hvor funnet av Edøyskipet i 2019 er  svært betydningsfullt. Gurisentret på Edøy er et kulturbygg tegnet av Askim/Lantto arkitekter, lokalisert ved et trafikalt og kulturelt knutepunkt, med hovedfunksjon å huse utespelet «Fru Guri av Edøy». Sentret er også et regionalt kulturbygg med uteamfi og innendørs utstillingslokale.
Arbeidet inkluderte tilrettelegging og gjennomføring av tre tematiske tverrfaglige arbeidsmøter med lokal medvirkning for temaene; portal, synlighet og scene. Det ble invitert aktuelle deltagere for hvert tema. Arbeidsmøtene med temaet scene og synlighet inkluderte scenograf, regissør og arkitekt, samt representanter fra kulturavdelingen i fylket og lokal veimyndighet.
En viktig del av leveransen var utarbeidelse av skisser og modeller for å formidle ideer til utforming i tett dialog med sentrale aktører.
Forslaget svarer på komplekse problemstillinger gjennom aktiv brukerinvolvering. Leveransen danner underlag for søknad om midler til videre finansiering. Vi har i dette prosjektet hatt nytte av en litt utradisjonell prosjektering i samarbeid med scenekunstnere.