Gurihusbekken

 • Sted

  Dokka, Nordre Land kommune

 • Prosjekt

  Bekkeheving og park

 • Størrelse

  Totalt 100 dekar; hvorav 1,5 dekar bekkepark og 120 bekke

 • Oppdragsgiver

  Vinger Dokka AS

 • Arkitekt

  Anderssen og Fremming Arkitekter MNAL ANS + Areal+

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Gurihusbekken

Landsbyen Dokka

Dokka er landsby, handelssted og administrasjonssenter i Nordre Land kommune. Landsbyen ligger sørvestvendt til ved elvemøtet mellom de store elvene Dokka og Etne. Den nye fylkesveien har medført at det har oppstått et nytt kvartal langs Storgata. Her blir det plass til to nye næringsbygg; det ene blir en ny byport og det andre blir en storhandel på hver side av en stor parkeringsplass.

 

 

 

Grøft

Kvernsvebekken har sitt utløp fra Arnesvetjernet ved Østsinniåsen. Bekken skifter navn gjennom Dokka til Gurihusbekken. I dag renner bekken som ei kanalisert grøft gjennom landsbyen. Morenemasser gjør at vannet dreneres ned i bakken ved lite vannføring. Bekken har i dag liten estetisk og økologisk verdi.

Økologisk korridor

Folk inviteres ned til vannspeilet ved å lage en 12-14 m bred og over 120 m lang bekkepark, i stedet for å hente vannet opp til gata. Overvannet fra takene på de nye næringsbygningene og fra parkeringsplassene ledes ut i bekkeparken av estetiske, økologiske og økonomiske årsaker. Bekken bygges opp med gummiduk under naturgrus og stein med terskler slik at det alltid vil være vannspeil i bekken. Bekken vil tiltrekke seg dyr og fungere som en byøkologisk korridor gjennom landsbyen.

Ny bekkepark

Nye gangveier, klopper, beplantning, belysning og møblering vil gjøre den tidligere grøfta om til ny vannpark på Dokka. Gurihusbekken vil bli viktigere enn dets geografiske fotavtrykk og vil bli til en daglig glede for alle som bor, arbeider og besøker landsbyen.