Stiklestad

 • Sted

  Stiklestad, Verdal kommune

 • År

  Ferdigstilt våren 2010

 • Prosjekt

  Gater og plasser

 • Størrelse

  13,5 mål beplanta plasser og 200 m interne gater. (1,4 km ny, omlagt vei)

 • Byggherre

  Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Statens vegvesen Region Midt Ingeniør Multiconsult

 • Ingeniør

  Multiconsult

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Espen Storhaug

Stiklestad

FRA GRÅ RIKSVEG TIL BLANDINGSALLÉ

Vukuvegen gjennom Stiklestad er nå lagt utenfor den historiske kjernen. Den tidligere riksveien er bygd om til eifredelig landsbygate med beplanta fortau. Det er fjernet betydelige masser som stammer fra gamle leirras; gater, plasserog torg er senket opptil 1.50 m, som medfører at Stiklestad kirke, kirkegårdene og Stiklestad Nasjonale Kultursentertrer tydeligere fram. Atkomst, interne veier og sykkelstier er strammet opp til lineære gater med tosidig fortau. Det erplantet en blandingsallé av 21 edelløvtrær for å aksenturer perspektivet til Stiklestad kirke.

KULEPILER PÅ EN NEDSENKET PLASS

Parkeringsplassen er flyttet og senket for ikke å være dominerende. Den er inndelt i tre rekker av 35 kulepil, som med sin skulpturelle form dannr oppsiktsvekkende, grønne tuer på den store, grå asfaltplassen. På den tidligere riksveien er det plantet 20 hestekastanjetrær som er i ferd med å bli en dramatisk lund og portal til Stiklestad.

VILLROSER

Et nytt bed med klatreplantestativ er montert utenfor hovedinngangen. Det er lagt inn tepper av bergknapp mellom stein fra naturen. Bedkantbøyler av stål på hjørnene hindrer tråkk i bedet. Vi har vært ute i det trønderske landskapet for å finne storvokste villroser, som er gravd opp og bundet fast til det 4 m høye stativet. Ingen rose er så yndig som villrosene, som også passer godt inn i konseptet på Stiklestad.