Byparken i Kongsvinger

 • Sted

  Kongsvinger

 • Størrelse

  90 dekar

 • Oppdragsgiver

  Kongsvinger kommune

 • År

  2021-2022

 • Prosjekt

  Mulighetsstudie, skisseprosjekt, byrom, medvirkning

Byparken i Kongsvinger

Videreutvikling og revitalisering av Byparken i Kongsvinger

Dronninga landskap har på oppdrag fra Kongsvinger kommune utarbeidet en mulighetsstudie med skisseforslag for to alternativer til hvordan Byparken i Kongsvinger kan videreutvikles og revitaliseres.

Bakgrunnen for prosjektet var at det pågikk en planprosess knyttet til en mulig etablering av hotell, kino og kultursenter i vestre del av Byparken. Kommunestyret vedtok i juni 2021 at Kongsvinger kommune skulle utrede hvordan Byparken kan videreutvikles og revitaliseres. Dette skulle skje i form av et skisseprosjekt og utformes slik at ideene kan benyttes uavhengig av om det blir et sentrumshotell og kino- og kultursenter. Målet med arbeidet er derfor å etablere en parkplan både med og uten hotell- og kulturkvartal.

Byparken ble tegnet av Norges første professor i landskapsarkitektur, Olav L. Moen (1887– 1951). Byparken ble beskrevet som en naturpark med forsamlingsplass, sommerrestaurant og med sceneoppbygging for friluftsteater. Man kan ane en påvirkning fra Fredric Law Olmsteds arbeid med planen for Central Park i New York (1858), der parken bygde på forutsetningene i naturforholdene på stedet. Lokal vegetasjon ble bevart som skjerm mot byen og bebyggelsen rundt. Parken ble anlagt samtidig med en rekke andre friluftsparker i Norge, der målet var å legge til rette for friluftsliv, sport, lek og fysisk fostring hele året. En annen inspirasjonskilde var nyere offentlige parker i våre naboland, utformet i den formale stil. Tyske “folkeparker” fra århundrets første tiår dannet også viktige forbilder. De gjenspeilte motiver fra de europeiske barokkhagene med den åpne “folkeplenen” i stedet for barokkens parterre, og med de regelmessige alléer og skyggefulle treplantinger som yre rammer. (Kilde: Bruun, Magne: Norske hager i 1000 år, 2007).

Gjennom prosjektet har vi beskrevet en generell renovering av de unike historiske delene av parken, samt at vi har beskrevet en utvidelse av parken med «grønne fingre» ned mot Glomma, for å få en større og mer sammenhengende park. Det er i tett samarbeid med Kongsvinger kommunen skissert en renovering og videreutvikling av Byparken hvor den til sammen vil utgjøre et areal på 90 dekar. Som en del av arbeidet ble det gjennomført medvirkning.