Brekkeparken i Skien

 • Sted

  Skien

 • Prosjekt

  Innplassering nytt museumsbygg i park med strenge vernebestemmelser

 • Oppdragsgiver

  Telemark museum

 • Faser

  Plan, og designkonkurranse, skissefase, forprosjekt, detaljprosjekt, bygging

 • Arkitekt

  Børve Borchsenius arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap AS

 • Periode

  2016-2021

 • Parkens størrelse

  36 dekar

Brekkeparken i Skien

Nytt museumsbygg for Telemark museum i Brekkeparken

Telemark museum gjennomførte i 2016 en begrenset plan- og designkonkurranse for nytt museumsbygg i Brekkeparken i Skien. Vi vant konkurransen sammen med Børve Borchsenius arkitekter. Vi ble deretter tildelt oppdraget, og gjennomførte alle faser fra skisseprosjekt til ferdig bygget.

Brekkeparken er en 36 mål stor park på en høyde rett opp for Skien sentrum. Parken inngår i Telemark Museum. Middelaldergården Søndre Brekke danner utgangspunktet for museet og Brekkeparken. Hele Brekkeparken er underlagt strenge bestemmelser fra vernemyndighetene, med en rekke fredede bygninger. Den har vært museum i over hundre år, og parkens mange laftede stuer dominerer opplevelsen av anlegget. Like sentral er den store herregården, Søndre Brekke Hovedgård fra 1780.

Juryen vurderte vårt prosjekt slik:

“VEV har utmerket seg ved at det er godt gjennomarbeidet prosjekt i alle ledd. Det er presentert et vakkert bygg, som er godt begrunnet i materialet som er levert. Prosjektet har et overbevisende plan- og arkitektonisk grep, som viser stor forståelse for stedet, historien og for museets virke og fremtid. VEV har estetiske kvaliteter, har løst forholdet til parken og gatene utenfor best, med både inngang som inviterer og lokker fra Øvregate. Bygget har dynamiske og lette flater som ikke sperrer eller imponerer og avskrekker, men inviterer – det har autoritet, men er ikke autoritært. VEV fremstår som et helt nytt type bygg i forhold til alle andre rundt, med at det har en selvtillitt og trygghet som refererer bakover i tid, kommuniserer godt med samtiden, og den har et uttrykk juryen tror vil stå seg lenge inn i fremtiden. Det er lett og luftig, samtidig som det har tyngde, fleksibilitet og styrke.”

“Bygget får en form gitt av trærne i parken. Bygget blir liggende inne mellom trærne og plasseringen gir en følelse av at bygget ligger inne i parken. … Forslaget har forankring på byplannivå, og foreslår grep for å tydeliggjøre hele området (Brekkeparken), ikke bare dette ene nye bygget. Disse grepene vil være med på å forsterke den nye adkomstsituasjonen og det nye publikumsbygget, og gjør at det nye bygget glir godt inn i situasjonen. Dette prosjektet skiller seg ut med at det viser stor forståelse for stedet, og begrunner sitt valg av hovedgrep sett i en større kontekst. … “

Vårt prosjekt er smidig innpasset og tar hensyn til vernebestemmelsene.