Bjerkedalen park

 • Sted

  Bjerke, Oslo

 • År

  2009 - 2015

 • Størrelse

  35 dekar

 • Oppdragsgiver

  Bydel Bjerke, BYM, VAV

 • Prosjektledelse

  COWI

 • Arkitekt

  Prinsen arkitektur (skisseprosjekt) og Filter arkitekter (byggeprosjekt)

 • Frivillige organisasjoner

  Oslo Elveforum

 • Lysdesign

  Ljos

 • Vanndesign

  Rosim

 • Ingeniør

  Sweco Norge

 • Anleggsgartner

  Steen & Lund

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Priser

  Vinner av Oslo bys arkitekturpris 2015. Vinner av Miljø og Teknikk sin kåring av Norges beste byrom 2016. Vinner av NAML sin pris for Årets grønne park 2019.

Bjerkedalen park

Ny park i Groruddalen

Bjerkedalen park er blitt en ny park i forbindelse med Groruddalsatsningen i ytre by i Oslo. Parken er blitt det nye møtestedet i en bydel med få parker og plasser. Nye turveier slynger seg gjennom parken. Hovinbekken er åpnet gjennom parken og skal på lenger sikt åpnes gjennom hele byggesonen ned til Gamlebyen.

Paviljongen og promenaden

En terrassert parkpaviljong inneholder funksjoner som amfi med utsikt og kafé rundt en stor kaféplass, som danner parkens midtpunkt. En sentral promenade og flere mindre turstier skaper et sammenhengende turveinett med universell utforming med maks 5% stigning. En lysplan iscenesetter parkens promenade med en regelmessig og jevn belysning. Det er satt av egne baner for basketball og strandvolley.

Fra bekkelukking til bekkeåpning

Hovinbekken ble åpnet den 8.1.2013 etter over 50 år i rør! Den renner nå åpen i 300 meters lengde og tar opp 15 m høydeforskjell mellom Refstadveien og Nordalveien. Stryk, kulper og småfosser, skaper leveområder for fisk i et økologisk basert prosjekt. En grønn kanal med trapper og sittekanter ned til vannet er anlagt ved kaféplassen. Badedammen i sør har svømmedybde og djupål på 3 m.

200 parktrær

Beplanta elvebredder med hjemmehørende arter lager en grønn streng langs vassdraget. Edelløvtrær i skråningene er en stilisering av Norges varmekjære lier. Det er plantet 50.000 stauder som undervegetasjon og frodige markdekkere i tillegg til blomstereng og plen. Bjerkedalen park er på kort tid blitt bydelens naturlige møtested for brukere i alle aldre.