Ålgård torg og kanalpark

 • Sted

  Ålgård, Gjesdal kommune

 • År

  2014-2018

 • Prosjekt

  Sentrumsplan, kanalpark, torg, flomsikring

 • Oppdragsgiver

  Gjesdal kommune

 • Størrelse

  8 dekar

 • Arkitekt

  CF Møller, Arkitema, Haugen Zohar

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Ingeniør

  Dimensjon/Sweco

 • Flomsikring

  Dr. Blasy - Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co.KG

 • Entreprenør

  Risa (hovedentreprenør)

 • Miljøplan for flomsikringstiltak i Figgjoelven

  Ecofact

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Ålgård torg og kanalpark

Nytt torg og botanisk kanalpark i elvebyen Ålgård

Elvebyen Ålgård

Figgjo renner fra Edlandsvatnet i sørøst og videre mot nordvest. Elva er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering . Vannkraften i fossen ga grunnlag for industrien som vokste fram her på 1800-tallet. I elva finnes både ål og elvemusling. Navnet Ålgård kommer trolig av ålefiske, og ålgårder finnes fortsatt i elva. Vårt arbeid har bestått i å tegne et nytt sentrum på et tidligere industriområde langs elva. Det nye sentrum skal utvikles på et tidligere industriområde, inntil Ålgård stasjon og den gamle lokstallen.

Ålgård torg

Det nye Ålgård torg blir sentrum i den nye elvebyen. Torget plasseres ved den gamle lokstallen, som skal renoveres og tas i bruk til servering. Den omkranses av en lokterrasse med blomstrende trær og solrike uteplasser. Torget binder sammen de to kjøpesenterne Amfi i nord og Norvegian Outlet i sør sammen med foreslått ny bebyggelse. Når arbeidene er avsluttet i 2017 Ålgård vil få en ny festplass med scene, en blomstrende pergola, en lun strandpark og blomstrende lunder. Bruk av vegetasjon binder det hele romlig sammen.

Ny kanalpark

En ny kanalpark skal etableres i den nye elvebyen Ålgård. Et sideløp av Figgjoelva utnyttes til et sideløp, som ved hjelp av terskler gir 5 generøse vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Det skal opparbeides kanalstier med universell tilrettelegginger og mangekryssinger, slik at man kommer tett på vannet. Kanalen følges opp av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima, og som vil gi frodighet og variasjon gjennom året.