Stavanger forum

 • Sted

  Stavanger Forum

 • Prosjekt

  Grønt tak

 • Størrelse

  1.225 m2

 • Arkitekt

  Askim Lantto Arkitekter og GASA arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Per-Olav Hagen og Ragnhild Momrak

Stavanger forum

Taket

En del av taket på det nye Forum i Stavanger er plantet med et grønt dekke. Taket er svært bratt, hele 45 grader og dekker 1.225 m2. 100 mm vekstjord holdes på plass av et støttesystem levert av ZinCo.

Intensjon

Det grønne taket består av arter som trives under de forutsetningene som finnes på taket. Samtidig skal det gi et frodig inntrykk og ta seg godt ut hele året med en rik årstidsvariasjon.

Arter

Taket har fått et ekstensivt vegetasjonsdekke på et tynt vekstjordlag. Taket er beplantet med 14 arter tørketålende og hardføre gress, stauder og bergknapparter i god blanding. Noen av artene er vintergrønne, andre blomstrer tidlig om våren eller på sensommeren. Villvin er plantet under deler av taket og slynger seg oppover vaiere mot taket og blander seg inn det grønne taket.

Skjøtsel

Plantene klippes verken vår eller høst, og flere av artene er dessuten grønne året rundt. Taket klarer seg godt uten noen særlig grad av skjøtsel, utenom å ettersees et par ganger i året. Det er lagt opp til vanningssystem på hele taket. Etterhvert vil oppslag av trær og busker måtte fjernes, men dette begrenser seg til en eller to ganger i året.

Suksesjon

Takets frodige uttrykk er allerede supplert av stedegne arter som har spredd seg inn og etablert seg på taket. Løvetann trives godt. Dette gir et rikt mangfold i dyrelivet. Det kryr av bier og humler. Fugler lager rede på taket. Etter kort tid er taket forvandlet til en frodig oase, og gir et ellers grått område karaktér og identitet.