Lundhs steinpark

 • Sted

  Kanalgata 59, Larvik

 • År

  2018-2019

 • Prosjekt

  Representasjonspark

 • Størrelse

  5 dekar

 • Oppdragsgiver

  Lundhs

 • Arkitekt

  Halvorsen & Reine

 • Kunstner

  Makoto Fujiwara

 • Byggeledelse

  IT-tek

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Alle foto

  Lundhs/Morten Rakke

 • Priser

  Larvik kommunes byggeskikkpris 2019

Lundhs steinpark

REPRESENTASJON

Lundhs steinpark er ei tomt på 50 m x 100 m, og er et representasjonsanlegg for Lundhs, som eksporter Norges nasjonalstein; larvikitt eller monzonitt. Den er brukt i det nye bygget, i interiøret og i parken. Ute går steinen igjen som belegg, renner, kantstein, basseng og sluk.

OFFENTLIG STI GJENNOM BAMBUSTUNNELL

Den indre promenaden på 100 m av granittheller skaper nerve og perspektiv. Den ytre, offentlige gangveien er også på 100 m lang, men av grus, og går mellom bambus, geitved, eføy og liljer, og binder sammen Strandgata med strandpromenaden langs Larviksfjorden. En grønn rabatt av storkenebb, 2,5 m bred, også den over 100 m lang, er plantet med 11 norske rognasaler og 6 podesyriner, og liver opp fortauet langs Niels Juels gate.

SKULPTURHAGE I RHODODENDRONLUND

I midten av anlegget er det bygd to nedsenka grusbasseng. Under 6 store furuer plasseres 3 skulpturer av den japanske skulptøren Makoto Fujiwara. 50 rhododendron av den klassiske sorten ‘Catawbiense Grandiflorum’ lager et tett, fiolettblomstrende hegn rundt skulpturhagen på forsommeren.

TAMARISKLUND MED NATURLIG VANN

Terrassen mot Larviksfjorden er hevet én meter over bakken. En pergola med hvitblomstrende blåregn rammer inn utekjøkken og sitteplasser. Åpne overvannsløsninger erstatter tradisjonelle løsninger. Ei 70 m lang renne med 1 % fall bringer hit alt overvannet til overvannsdammen, som glitrer i en lund av tamarisker.