Digiplex park

 • Sted

  Fetsund

 • År

  2013-2015

 • Prosjekt

  Industripark

 • Størrelse

  10 dekar

 • Entrepenør og kunde

  Agathon Borgen og Miljøbygg

 • Arkitekt

  MAD

 • Anleggsgartner

  Park og anlegg

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Camilla Jensen

Digiplex park

En ekte næringspark

Det er bygd en ny serverterminal for lagring og utveksling av data i Fetsund Næringspark på Romerike. Økonomiske og sikkerhetsmessige rammer har endt i en meget nøktern, norsk industripark med kortreist stein og hjemmehørende vegetasjon.

 

 

Regnvann brukes til kjølevann

Alt tak- og overflatevann ledes i renner av lokal sprengstein med et ørlite fall på 3 promille ned til en parkdam i et lavpunkt i nordøst. Dammen er et frodig og estetisk element i næringsparken og bidrar til områdets biodiversitet. Dammen er ny-skapende ved at vannet kan brukes som kjølevann til datasenteret.

Den norske parken

Plantevalget har sitt utspring i den norske flora, som både sikrer et robust anlegg i et område med kald vinter og gir litt av naturen tilbake til området. Rekker av spissløn danner en enkel ramme om parkeringsplassen. En svartorlund rundt dammen skal kaste skygge på vannet for å hindre algevekst. “Søndre gate” langs den solrike fasaden er satt i scene av ei rekke med de lyse og lette rognetrær. Grønne plenflater som gorhager mot bygningens ornamentikk av stilisert gran gjør anlegget om til en ekte næringspark