Vardheim

 • Sted

  Randaberg kommune

 • År

  2012

 • Prosjekt

  Arkitektkonkurranse, ny helsebydel

 • Størrelse

  Ca. 10 mål

 • Oppdragsgiver

  Randaberg kommune

 • Arkitekt

  CF Møller

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Vardheim

Landsbypreget forsterkes

Prosjektet Nye Vardheim skal samle store deler av helse og velferdstjenestene i kommunen. Prosjektområdet ligger i sentrum av Randaberg, like ovenfor kirken og den vakre kirkegården. I prosjektet «Solsiå» er ønsket å integrere bygningene i landsbyen, og forsterke landsbytilhørigheten med å skape en klar kvartalsstruktur og forsterke gatestrukturen. Alle de offentlige helsetjenestene samles i kvartalet. Torvmyrveien omdannes til en bygate med gateparkering og gatetrær.

Ny adkomst til "byfjellet" Varen

Prosjektet tilrettelegger for dyrkning av de nære relasjonene til innbyggerne ved å skape muligheter for at veiene til brukere og spaserende krysses. Det legges opp til et nettverk av nye stier og gangforbindelser både gjennom og rundt det nye helsekvartalet. Stiene vil være av ulik karakter, både slake og bratte, og noen vil egne seg for sykling. Kontakten mellom «byfjellet» Varen og sentrum forsterkes ved Varens grønnstruktur som forlenges gjennom det nye helsekvartalet, slik at det grønne landsbypreget blir framtredene.

Skjermet og frodig gårdsrom

Det nye helsekvartalet danner et lukket, intimt gårdsrom som vil være vindavskjermet hele året. Via gårdsrommet har man direkte og trinnfri adkomst til alle funksjoner i helsekvartalet. Her vil det være rikelig med rom for opphold med bord og benker eller flyttbare stoler, slik at man kan flytte seg etter solforholdene. Noen høyreiste og oppstammede trær av robinia vil gi frodighet til rommet; med sine små, sammensatte blad skaper de en filtrerende blondeskygge i gårdsrommet. På forsommeren vil gårdsrommet fylles av deilig duft fra de hvite robiniablomstene. Det legges opp til flere sansehager på takene med lett adkomst til de ulike avdelingene.