Norsk Bergverksmuseum

 • Sted

  Kongsberg

 • Prosjekt

  Nytt Bergverksmuseum, 1. premie i arkitektkonkurranse, februar 2011

 • Størrelse

  ca 20 mål

 • Byggherre

  Statsbygg

 • Arkitekt

  Askim/Lantto arkitekter, HRTB arkitekter, Grethe Jarmund

 • Ingeniør

  Multiconsult

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Norsk Bergverksmuseum

Bystruktur og landskapsforståelse

Sølvfunn i berget og Lågens fossefall var utgangspunkt for lokaliseringen av Kongsberg i 1624, grunnlagt av Christian IV. En renessansebyplan med en klart definert kvadratur etter europeiske forbilder ble bygget. Det opprinnelige bergverkets lokalisering i kvadraturens randsone, knytter anlegget til bystrukturen. Dette er videreutviklet i prosjektet ved at renessansebyens lineære gater og siktlinjer videreføres og forsterkes, slik at bergverksmuseet vil få en tydeligere forankring til byen.

Numedalslågen

Som en del av prosjektet forsterkes og videreutvikles Kongsbergs blå- og grøntstruktur. Vannet er det logiske og ordnende element, som byen orienterer seg etter. Parkstruktur, turveier og museet henvender seg mot elva. Det legges opp til en parkpromenade langs elva på begge sider.

Kvarten

Parken Kvarten rommer alle bergverksmuseets bygninger. Et nett av gangforbindelser binder sammen området på langs og tvers av det bratte terrenget, og disse stiene bindes sammen med byens øvrige sti- og gatenett. På denne måten vil parken fremstå som fleksibel: som en park som tjener museets besøkende, men også en park hvor man gjerne går gjennom.
Adkomstveiens myke linjeføring gjennom parken legger til rette for et naturlig utendørs gressamfi i parken. Amfiet kan benyttes til formidlingsøyemed og av byens befolkning. Promenadene er tilrettelagt for universell utforming med maks fall 1:20.

Ny "museumsplass"

Foran hovedinngangen fra Hyttegata er den nye ”Museumsplassen” der de besøkende lett kan ledes mot inngangen. Plassen holdes mest mulig åpen og oversiktlig. Det tilrettelegges for opphold med benker mellom oppstammede trær, i tillegg til sykkelstativ og øvrig møblering.