Livsvitenskapsbygget

 • Sted

  Gaustadbekkdalen, Blindern, Oslo

 • År

  2014

 • Prosjekt

  Campusutvikling, Konkurranse

 • Størrelse

  62 dekar

 • Oppdragsgiver

  Statsbygg

 • Samarbeidspartnere

  CF. Møller, Sweco og Aas-Jakobsen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Livsvitenskapsbygget

Dronninga landskap deltok på ett av syv team som ble prekvalifisert av Statsbygg til å delta i arkitektkonkurransen om nytt Livsvitanskapsbygg på Blindern. Forslaget Domus Vitae fikk positiv respons, men gikk ikke seirende ut av konkurransen.

Livsvitenskapsbyggets plassering i landskapet

Livsvitenskapsbygget plasseres mot nord slik at Gaustadbekken gjenåpnes i et sammenhengende blågrønt drag. Dette grepet skjermer Gaustadbekken mot støy og forurensing fra Ringveien og styrker Gaustadbekkens betydning og verdi som blågrønt parkdrag. Parkdraget er en viktig brikke i grøntstruktursystemet både lokalt og på bynivå. Det gjenoppretter landskapets logikk, som i Gaustadbekkdalen ble begravd for ca. 50 år siden. Samtidig utvider det og forsterker det grønne campus Blindern.

Grønne gater og et sammenhengende parkdrag langs den gjenåpnede gaustadbekken

Problemveien kan få en ny grønn ramme ved gatetrær og brede fortau med plass til både gående og syklister. Gaustadbekken gjenåpnes og terskles slik at man oppnår en større vannflate. Vannet vil være godt synlig fra bygget, de sørvendte terrassene og Problemveien. Den stedegne skogen på østsiden i Gaustadbekkdalen tynnes, mens trær med særegene blader, frukter eller blomster får sette karakter på den vestre bredden og de urbane plassene langs bekken. Det kan oppstå en fin kontrast mellom den «naturlike» og myke østre bredden, og den kultiverte, presise vestre bredden langs Gaustadbekken.

Forlengelse av det grønne Campus Blindern

Hovedinngangen ligger eksponert og logisk plassert med enkel adkomst for alle og kort avstand til kollektivnettet. Den utadvendte fasaden, plassdannelsen og det store vannspeilet vil danne en fin portal til det nye parkdraget. Den nye parken vil være attraktiv for både mennesker og dyr. Vannet vil tiltrekke seg fugler, insekter og liv. Vann er liv!