Kunnskaps- og kulturtorg i Kongsberg

 • Sted

  Kongsberg

 • Prosjekt

  Kunnskaps- og kulturtorg i Kongsberg

 • Byggherre

  Kongsberg kommune

 • Samarbeidspartnere

  Dyrvik Arkitekter, perspektiv Downtown

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Kunnskaps- og kulturtorg i Kongsberg

Kulturgruva - nytt kunnskaps- og kulturtorg i Kongsberg

KULTURGRUVA befinner seg i et berg av kunnskap. Her kan man sprenge seg vei inn i vår kulturhistoriske arv eller grave seg ned i kunnskapens dyp. Ut hentes kompetanse og kulturell kapital, som igjen kan reinvesteres i nye brudd.
KULTURGRUVA er grunnfjellet i kunnskaps- og kulturparken. Sammen med de øvrige funksjonene utgjør det Kongsbergs kraftsenter for kulturell aktivitet, undervisning og offentlige tilbud.

Det blå

Kongsbergs blå- og grøntstruktur forsterkes og videreutvikles. Vannet er det logiske og ordnende element som byen orienterer seg etter. Lågen er Kongsbergs og Numedalens flod med det enestående fossefallet Nybrufossen som markerer et dramatisk landskapselement midt i byen.

Det grønne

Kongsberg framstår som en levende og frisk by i et grønt hierarki fra gatetrær, elveparken langs Lågen og andre parker, som ved de klassiske terrassene vest for Bergseminaret og Kongsberg kirke.

Den klassiske bystrukturen forsterkes

Bystrukturen med kvartaler, gater og smug får sitt svar i byggets komposisjon og organisering som en sekvens av ytre og indre gater og torg. Vestsidas klassiske byplanstruktur forsterkes også selv ved at gateløpene rundt de nye bygningene strammes opp og blir en del av kvartalsstrukturen på Vestsida. Flere gatekryss mot Bergmannsveien vil være fartsdempende i seg selv. Mot øst er plasseringen av de nye bygningene tilbaketrukket fra Kirkegata. Nye plassdannelser oppstår mellom de bevaringsverdige husene, slik at inngangene fremheves.