Kirkeområdet Kragerø

 • Sted

  Kirketomta Kragerø

 • År

  2014

 • Prosjekt

  Plan- og designkonkurranse

 • Størrelse

  4 ,5 dekar

 • Oppdragsgiver

  Kragerø kommune

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap AS

 • Pris

  Delt 2. premie

Kirkeområdet Kragerø

Kirketomta - for fest og hverdag

//

Kirketomta er byens festplass og 17. mai-sted. En 5 m bred og 100 m lang steinparkett av lokal, hvit kvarts settes som mosaikk. Dette er byens storstue som iscenesetter byens fine perspektiv med tårnet til Kragerø kirke. Den vil fungere som en fortsettelse av kirkerommet, som en prosesjon gjennom byen. Kollede lindetrær er bevart, beskåret og supplert med nye.
Men Kirketomta burde også være et sted en kan oppholde seg i hverdagen. Kirkehaugen ligger i dag som et lite brukt monument midt på asfaltplassen, og parken til Andølingen er gjemt bak biler og en forstøtningsmur. Vi foreslår å lage et nytt, nordvestvendt amfi med trapper for å forbinde de to parkbitene. Det skaper nye forbindelser og nye, gratis steder å være. Dette blir et uformelt hverdagssted å slå seg ned på. Det kan arrangeres konserter og forestillinger her.
KVARTS OG ROSER foreslår 10 tiltak for at Kirketomta skal bli et levende og vakkert sted av internasjonal interesse;

10 bud for kirketomta

1. En glitrende løper av kvarts blir byens storstue

2. En rosepark feirer sommeren

3. 4.400 m2 med nye fortau introduserer sikkerhet

4. To paviljonger feirer de kollektivreisende

5. Ei midtstilt renne samler regnvannet til en bybekk

6. Et vestvendt amfi binder sammen Kirkehaugen og Andølingen

7. Kragerø kirke omkranses av en grusterrasse

8. Benker introduserer komfort i det offentlige byrom

9. En lysplan får kirketomta til å skinne i mørket

10. 260 m tursti med trapper forbinder plassen med utsikten fra Skriverheia