Kårsteinstomta

 • Sted

  Åmot, Vinje kommune

 • År

  2014

 • Prosjekt

  1. pris i Arkitektkonkurranse

 • Størrelse

  ca 5 mål

 • Byggherre

  Vinje kommune

 • Arkitekt

  Dyrvik arkitekter

 • Entrepenør

  Skorve Entrepenør as

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Kårsteinstomta

Stedsutvikling og grønn gate

Den tidligere hagen ligger åpent og sørvendt til mellom to veier midt i Åmot. Utsikten sørover langs elva Tokke er stor og vid, mens terrenget løfter seg bratt som en beskyttende rygg mot nord. Bebyggelsen legges langs det historiske veiløpet Åmotvegen. Gaterommet forsterkes med gatetrær for å gi frodighet til gata og grønn utsikt fra boligene. Det opparbeides nytt fortau med kantstein av granitt som tilfører et urbant preg i Åmotvegen.

Private forhager

Hver bolig har egen, skjermet inngang og privat forhage. Beplantning av kraftige, blomstrende stauder og bunndekkende planter lager et frodig og lettstelt anlegg. En lun atriumshage med aktivitetsplass for beboerene blir det naturlige møtestedet. Siden rommet er nærmest innelukket, vil den varme sesongen forlenges i begge ender. Beplantning, belysning, og møblering av høy kvalitet introduserer kvalitet i landskapsprosjektet.

Terrengtilpasning i et bratt terreng

Tomten ligger i et bratt terreng og det er ca. 20 meters høydeforskjell fra det laveste punktet opp mot Raulandsvegen i nord. Bygget legges på én terrasse med underetasjen henvendt mot Åmotvegen. På nordsiden stiger det raskt på opp mot Raulandsvegenen, det dramatiske terrenget fanges opp i en langsgående natursteinsmur som følger det bølgende terrenget i den bratte lia. Hassel, rogn og bærbusker plantes langsmed muren og tilfører en frodighet mot uteplassene langs bygget.