Jernverkstomta

 • Sted

  Jernverkstomta, Notodden

 • Prosjekt

  Plasser og gater

 • Pris

  1. premie i arkitektkonkurransen om utforming av Jernverkstomta, Notoddden

 • Byggherre

  Vannfronten Eiendom AS

 • Arkitekt

  Børve og Borchsenius Arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Jernverkstomta

Byplan

En ny bydel skal etableres på den tidligere Jernverkstomta, som en utvidelse av Notodden sentrum. Vår hovedidé i utforming av prosjektet er å utvikle den nye bydelen med utgangspunkt i Notoddens byplan, karakter og særpreg. Øvre og nedre bydel knyttes sammen i Storgata og aksen langs Telegata. Prosjektområdet integreres i byens overordnede strukturer i forhold til akser, linjeføringer, terrasseringer og målestokk. Identiteten i bydelen forankres i områdets industrihistorie.  Ny bygningsmasse gis moderne form og djerv arkitektur som kan spille sammen med Notoddens jugend-arkitektur. Det legge opp til blandet formål med hovedtyngden av regulering langs Storgata og boliger langs “Notoddgata”.

Gater

Det tas utgangspunkt i eksisterende gatestruktur. Eksisterende og nye veger opparbeides til levende bygater der målet er å oppnå urban friksjon. Brede, beplanta fortau og gateparkering innfører det gode bylivet. Europaveg 134 forvandles til en vakker og pulserende aveny med dobbel allé, fortau og moderne belysning. Utformingen tydeliggør avenyens beliggenhet gjennom Notodden sentrum. Det legges opp til kryssing i plan, slik at gatas oppdemmende effekt reduseres.
Storgata forsterkes som byens hovedgate og forlenges ned til Heddalsvannet der den ender i en ny honnørbrygge. Andre gater opparbeides som klassiske bygater med toveistrafikk, ensidig eller tosidig gateparkering og beplanta fortau i naturstein. Smug opparbeides som snarveier i de store kvartalene. Blindgater unngås i størst mulig grad.

Plasser

Det legges opp til en sentral plass mellom Storgata og det nye Bok- og blueshuset, som får byens beste plassering midt i sola og rett ved Heddalsvannet. Dette blir en plass for store kulturelle arrangementer.

Jernverksparken

Sentralt på Jernverkstomta blir en ny bydelspark. Her kan rester fra Jernsverkstida inngå som en del av parken.