Harstad

 • Sted

  Harstad

 • Prosjekt

  Åpen idékonkurranse

 • Størrelse

  ca 240 dekar

 • Lysdesign

  Zenisk

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Harstad

By, ikke tettsted

Norges bykultur er truet gjennom boligbygging og kjøpesenteretablering utenfor sentrumskjernen med dertil tilhørende bilisme. Forslaget ”FRA HARD STAD TIL GRØNN BY” har som mål å forsterke bykulturen ved å lage en helt ny sentrumsbydel i bykjernen, slik at Harstad beholder sin status som Nord-Norges tredje største by og får en ny giv i det 21. århundre.

Gatene

Harstad har idag mange kvaliteter som vi bygger videre på. Brede beplandete fortau og gateparkering blir repetert i byens gater. Vi utvider og forsterker byens sivegater og aktiverer større deler av sentrum. Hovedgjennomfartsåra r83 får et enklere forløp gjennom byen og tilrettelegges for syklister.

Kyststiens klimaks

Langs Havnepromenaden i sentrumskjernen lanserer vi en rekke attraksjoner, som perler på ei snor. Dette skal gjøre Harstad til den vakreste og mest attraktive byen i Nord-Norge, til daglig glede for dem som bor der og til begeistring for passasjerene på Hurtigruta og for en stadig voksende cruiseturisme.