Halden skole

 • Sted

  Halden, Os allé 2.

 • År

  2018-2019

 • Prosjekt

  Plan- og designkonkurranse

 • Størrelse

  ca. 11.000 m2

 • Oppdragsgiver

  Halden kommune

 • Arkitekt

  White arkitekter

 • Ingeniør

  ÅF

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Halden skole

ET SENTRUMSKVARTAL FOR LÆRING, IDRETT OG BYUTVIKLING

Tomten utgjør et storkvartal i en klassisk oppbygget bydel med lineære gater og tydelige plassdannelser i noen av kryssene. Os allé framstår som et særdeles flott bygatemotiv med sin særegne lindekuppelallé. Fylkesveien(fv 22) ble anlagt på bekostning av flere plassdannelser. Ved å stramme opp linjeføringen omkring skolen, kan noen plasser gjenoppstå: Olav Vs plass blir en adkomstplass primært for idrettsanlegget i nord, mens Haakon VIIs plass i sør er adkomstplass til skolen fra sentrum i sør.

SKOLEPARKEN: EN NY BYPARK

Den nye bebyggelsen plasseres i landskapet slik at det dannes et terrassert landskap som tar i bruk både terreng og takflater. Den nye skoleparken blir et langsgående, blågrønt drag, der nivåforskjellene skaper ulike landskapsrom som gis ulikt preg. Et nytt bekkeløp, Skolebekken, utnytter regnvannet og binder parken sammen fra nord til sør mellom terrasser og nivåsprang. Skoleparken beriker lokalmiljøet med variasjon og mangfold.

EN SKOLEGÅRD FOR 1-10 TRINN

Det legges opp til et bredt utvalg av aktiviteter i Skoleparken. Aktivitetene er tilpasset de ulike aldersgruppene og lagt til de respektive sonene i skolegården. Aktivitetene skal spille på alle sanser, pirre nysgjerrigheten, være utfordrende uavhengig av alder. De skal appellere både til de som er spreke og de som er roligere anlagt.