Glommasvingen skole

 • Sted

  Skarnes, Sør-Odal

 • År

  Skisseprosjekt 2017

 • Prosjekt

  Skolepark, kultur- og idrettsbygg

 • Størrelse

  ca 44 dekar

 • Oppdragsgiver

  Sør-Odal kommune

 • Arkitekt

  L2 Arkitekter AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap AS

 • Priser

  Vinner av plan- og designkonkurranse september 2017

Glommasvingen skole

EN FRODIG SKOLEPARK MED NYE KULTURELLE FUNKSJONER NÆR SENTRUM OG GLOMMA

Beliggenhet: forsterking av sentrum og nytt kulturelt hjerte

Glommasvingen skole ligger vakkert og solrikt til i gangavstand fra Skarnes stasjon og sentrum. Den nye skolen kan bli den lille stasjonsbyens nye, kulturelle hjerte og møteplass. Nye, smarte gang- og sykkeltraseer gjør at det vil være raskere å gå enn å bli kjørt rundt, og vil bidra positivt til en holdningsendring i et bilbasert miljø.

Skoletorget – det nye kulturelle hjertet

Det sentrale skoletorget binder sammen hovedinngangene. Plassdekket skaper et terrassert landskap til et amfi mellom inngangene. Trinnene kan benyttes til gange, lek og opphold. En overdekket uteplass langs den sørvendte vestibylefasaden vil bli en lun og solrik møteplass. Terrassene kan benyttes som et amfi til arrangementer.

Individuelle skolegårder i en skolepark

Skolebyggene omkranses av ulike arter busker og trær, som sammen med eksisterende trær utvikles til en frodig og artsrik skolepark. Ulike funksjoner og aktiviteter innarbeides i skoleparken. De ulike skoletrinnene har utganger på hver sine gavlvegger til hver sine skolegårder. Skolegårdene inngår som parkrom i den nye skoleparken. Hver skolegård består av områder med hardt dekke for ulike aktiviteter og opphold, støtavvisende dekke for mer aktivitet og mykt dekke (gress og planter) for ro og stille lek. Myke kanter med varierende høyder sørger for mange sitteplasser og bidrar til mer lek. Hver inngang har et blomstrende tuntre. Ulike møbler, leke- og aktivitetsutstyr tilpasses de ulike aldersgruppene i hver skolegård. De myke kantene går igjen som kurvatur gjennom hele anlegget og gir skolegårdene et visst slektskap. De ulike trinnavdelingene bindes sammen med en slyngende, asfaltert promenade som også fungerer som utrykningsvei ved brann.