Fjordbyen Slemmestad

 • Sted

  Slemmestad, Røyken kommune

 • År

  2012

 • Prosjekt

  Vinner av byplankonkurranse

 • Størrelse

  150 dekar

 • Oppdragsgiver

  Slemmestad brygge

 • Arkitekt

  CF Møller arkitektkontor Norge

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Fjordbyen Slemmestad

Fra industristed til fjordby

Den nye byplanen for det gamle industristedet Slemmestad kombinerer det mest positive fra to verdener; Vann, sol og grønt langs Oslofjorden med tettheten i den europeiske byen. Slemmestad skal bli fjordbyen, der stedets sterke identitet iscenesettes: geologi, kalk, betong og industrihistorie.

Grønne kvartaler

Vaterland og Fabrikktomtas sørvendt skrånende terrassering planlegges med 2.400 leiligheter og 3.500 parkeringsplasser. Fabrikktomta opparbeides med grønne storgårdskvartaler for å gi god plass til lek, opphold og hagebruk.

Geologipark

Den bratte, sørvendte skrenten ved Burmaveien blir en vertikal park med fin utsikt, som samtidig kan fortelle om stedets rike geologiske historie med trilobittene i kalklagene. Her bygges det en universelt utformet tursti med fall 1/20.

Fra rør til kanal

Bøbekken renses og åpnes gjennom hele Vaterland i et blågrønt byplangrep fra sørvest til nordøst.Overflatevannet fra Fabrikktomten samles i mindre bassenger og kanaler i en blågrønn struktur og sikrer en lokal håndtering av overflatevannet.

Beplantede gater

Nye Slemmestad aveny peker opp mot de enorme slambassengene. Et hierarki av 3 km nye gater og 6 km nye beplantede fortau gir plass til 300 gateparkeringsplasser og 400 gatetrær. Bryggetrappa mellom de to bydelene ender på Bryggetorget med Mathallen der man kan kjøpe ferske reker, eller slå seg ned på kafeen med uteservering i vannkanten. Strandparken utvides rundt Knuseriet og blir én av fjordbyens attraksjoner.