Festplass og høyhus Straume

 • Sted

  Straume

 • År

  2012

 • Prosjekt

  Konkurranse: Festplass og høyhus Straume

 • Byggherre

  Sartor Holding

 • Samarbeidspartner

  Schmidt Hammer Lassen arkitekter, Haugen/Zohar, Zenisk, Sweco, Vista analyse

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Festplass og høyhus Straume

Den gode byen

Den gode byen er homogen i sin livlige ulikhet med sine kvartaler. Det er sammenheng, stemning og man opplever å ferdes i byen. Den gode byen er større enn sine bygninger og sine bestanddeler; den fortsetter rundt om neste hjørne og man føler seg på samme tid trygg og spent i dens nærvær.

12 årstider

Festplassen er utformet med tanke på gode uterom og aktivitet gjennom årets tolv måneder. De menneskelige behov for en godt byrom er enkle gleder som sol, le for vind og menneskelige proporsjoner, men ikke bare dét. Et godt byrom bør åpne for det foranderlige. Med sine soner og oppholdsrom, ulik bruk av materialer og underlag, grønt og vann, er Festplassen og uterommene, robust nok til å ta opp i seg overraskende bruk gjennom året og døgnet, og inspirerende nok til å inneha mange brukergrupper.

Sotratrappo

Knytter sammen Sotrapassasjen og Festplassen. Den utformes som en “grønn trapp” med stedegen vegetasjon med integrerte ramper med universell utforming. Langs Sartortrappo løper en vannrenne med regnvann og leder det ned til Sartorkanalen.

Sartorkanalen

Kanalens bredder beplantes med trær, busker og blomstrende stauder. Kanalen tar i mot regnvann fra de harde flatene rundt og vannet renses gjennom naturlige prosesser. Det brukes vannplanter som renser vannet for fosfor og nitrogen.

Den oransje plass

Plassen får en utforming som inviterer til en variert bruk som skifter med sesong og døgnets tider.