Drammen stasjon

 • Sted

  Doktor Hansteins gate, Drammen

 • År

  høsten 2015

 • Prosjekt

  1. premie i arkitektkonkurranse

 • Størrelse

  14,5 dekar (tomt), 10,5 dekar (gate, plasser og grønt)

 • Byggherre

  Rom Eiendom

 • Arkitekt

  NSW

 • Perspektiver

  Rift

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Drammen stasjon

Drømme i Drammen

Drammen har i de senere årene gjennomgått en unik transformasjon gjennom byutvikling og byfornyelse, og har i dag utviklet seg til et av de beste eksempler på byforedling og by-restituering i Norge. Konkurranseforslaget skaper aktiviteter og attraksjoner, som leder folk inn til et naturlig knutepunkt og samlingssted. Dette vil bl.a. bidra til å styrke det urbane livet rundt Drammen stasjon gjennom hele døgnet og hele året, og som igjen vil bidra til at flere velger å reise kollektivt.

Stasjonskvartalet

Det skal oppføres et nytt hotell og flere større næringsbygg rett ved Drammen stasjon. Beliggenheten er misunnelsesverdig med kort avstand til Drammen stasjon og utsikt over Drammenselva, som er 200 m bred her. Den nye tverrforbindelsen mellom byggene styrker forbindelsen fra elva til den opprinnelige bystrukturen på Strømsø.

Den norske parken

Kulturlandskapet og øyene i fjorden er fulle av dekorative, norske urter, busker og trær, som vi bruker for å lage en norsk hotellhage. Hver bygning får hver sin hage, eller oase, med hjemmehørende vegetasjon for å skape steder med sjel. Beplantningen gir karakter, identitet og sammenhengen med beplantningene på fasadene og de ulike gårdsrommene.

Doktor Hanstein gate

Gate er utformet som en moderne stasjonsalle´ og sykkelgate, der bussen er på besøk. Et asymmetrisk gatesnitt tar plass fra skyggesiden og prioriterer et bredt, beplantet fortau langs hotellets solside. Situasjonen feires med en rød løper av drammengranitt på det brede, solrike fortauet, som er et utkjevlet byrom, som knytter seg opp mot Strømsø torg.

«Drømme i Drammen»

- Vinner av arkitektkonkurranse om stasjonshotell i drammen