Bruer i Drammen

 • Sted

  Drammen, Buskerud, Norge

 • År

  2018

 • Prosjekt

  Byplan, mulighetsstudie

 • Oppdragsgiver

  Drammen Kommune

 • Arkitekt

  Alt.arkitektur, BEaM

 • Ingeniør

  EFLA

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Bruer i Drammen

BYVEKST OG TRANSPORT

Drammens karakter og identitet er sterkt knyttet til elva. Ny bybru og gang- og sykkelbru vil ytterligere bidra til en sammenknytning av byen på tvers av elva, både funksjonelt og i bevisstheten om byen. I vårt arbeid har det vært viktig å finne løsninger som integrerer byvekst og transportløsninger med nye forbindelseslinjer og eksisterende rekreasjons- og naturkvaliteter i byen. De to bydelene Strømsø og Bragernes kobles bedre sammen med de to nye bruene. GS-brua vil kunne gi områder på Bragernes mer attraktivitet for bedrifter som ønsker god fotgjengertilgjengelighet til stasjonen. Brua vil også ha en viktig funksjon for rekreasjon og opplevelse av byen.

BYAKSEN, LANDSKAPET OG ELVA

Bybrua er en del av byaksen som forbinder byens to viktigste byrom, Bragernes – og Strømsø torg. Bybrua er i seg selv også et
viktig byrom for møter og byliv som blir ytterligere styrket med nye forbindelser fra brua og ned til plattformene ved Drammen
stasjon og elvepromenaden.

SYKKELSTRATEGI

Ny gang- og sykkelbru plassert i Erik Børresens allé-akse, vil gi en bedre forbindelse fra Bragernes til Strømsø, og styrker Drammens sykkelveinett. Brua kobles til elvepromenaden på Strømsø med nye underganger ved stasjonen og ved Ryddinggangen. For syklende langs elva og syklister i sentrum vil den nye gs-brua være et godt supplement til Bybrua og Holmenbruene.