Bankplassen

 • Sted

  Kvadraturen, Oslo

 • Byggeår

  2015 -2016

 • Prosjekt

  Konkurranse

 • Størrelse

  3 dekar

 • Byggherre

  Norges bank

 • Lysdesign

  ZENISK

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Bankplassen

Norges banks 200-årsjubileum 2016

Plassen renoveres til 200-års jubileet ved å bruke kvalitetene som allerede finnes på stedet: Det grønne revitaliseres, historien tydeliggjøres, det naturlige vannet utnyttes og plassen iscenesettes ved lys. Alle tiltak vil gjøre plassen mer attraktiv for opphold og gi mer liv. Dette vil bidra til å gi plassen mere HJERTEBANK.

Lys

Lyskonseptet er å understreke plassens historiske status og legge forholdene til rette for at det skal bli en inviterende og ettertraktet samlingsplass. Grunnbelysningen skjer fra fi re høye master på rekke foran Samtidsmuseets hovedfasade. Disse mastene gir lys foran inngangspartiet til Samtidsmuseet, ut på plassen og mellom trærne. Lyskonseptet stramme grunnbelysning gir rom for midlertidige lysinstallasjoner ved spesielle anledninger. Lyset er som et klesplagg som kan skiftes; egne antrekk for jul, hverdag og fest.

Tiltak

• OPPHOLD: Den sentrale delen åpnes opp for ulike typer bruk og aktiviteter
• HISTORIE: Plassens historie tydeliggjøres i gulvet; ikke bare i de omkringliggende fasadene
• VANN: Fontener midt på plassen
• GRØNT: Plassens grønne karakter forsterkes ved oppstamming og beskjæring av de 12 sølvlønnene, forlengelse av trerekka
i Kirkegata, ny rekke av små trær på plassen og blomstrende stauder for bier og sommerfugler i sør
• KUNST: Det legges til rette for å bruke kunst som sikring