Skoleparken Ås vgs

 • Sted

  Ås videregående skole, Ås kommune

 • År

  2008-2010

 • Prosjekt

  Ny skoleplass og skolepark

 • Størrelse

  2,3 dekar

 • Oppdragsgiver

  Akershus fylkeskommune

 • Arkitekt

  LMR arkitektur

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Skoleparken Ås vgs

Fortetting og kvalitet

Ås videregående skole har gradvis blitt utvidet siden første byggetrinn på 1970-tallet, og er i dag en av de største i Akershus med cirka 1.000 elever og 200 ansatte. Plasseringen av nytt hovedbygg kompletterer et rektangulært skolekvartal med grønt preg i Ås sentrum. Skolen har fått en ny, sentral skoleplass mellom bygningene. Plassen har et parkpreg med plener og grupper av blomstrende trær. Nye ganglinjer leder naturlig mot inngangene. Benker inviterer til opphold på de solrike, grusdekte småplassene langs fasadene. Den store plenen under kirsebærtrærne er et uformelt samlingspunkt på varme dager.

Kantene definerer

Tidligere var alle gangareal på skolen asfaltert. Dette er videreført på nye ganglinjer, mens roligere oppholdssoner har fått stabilisert grusdekke. I overgangen mellom mykt og hardt dekke er det granittkantstein. Gulvet under den overbygde delen på hovedbygget er av slipt, plasstøpt betongdekke, samme type gulv som inne i første etasje. Dette tilsvarer hovedbygget sitt ”fotavtrykk”.

Fra utflytende plener til skolepark

Eksisterende vegetasjon er tatt vare på så langt som råd. Ny vegetasjon er valgt ut for å gi skolen vekslende karaktér gjennom skoleåret: På den sentrale skoleplassen vil grupper av japankirsebær fargesette skoleplassen både vår og høst. Ellers er det plantet praktmagnolia, robinia, amurkorktre og frynseeik, som blir skolens tuntre. Ei rekke av rognasal vil med tida bli ei frodig ramme mot Hogstvedtveien i øst. Ellers er det plantet klatrevillvin og vierhortensia, samt alperips som lav kanthekk og eføy som bunndekke. Området som framstår nå som en skolepark i et nytt campus.