Hovinenga barnehage, Oslo

 • Sted

  Helsfyr, Oslo

 • År

  2018-2020

 • Prosjekt

  Barnehage

 • Størrelse

  1,3 dekar

 • Oppdragsgiver

  Oslo kommune

 • Arkitekt

  HBA arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Hovinenga barnehage, Oslo

BARNEHAGE I NYTT BOLIGOMRÅDE PÅ HELSFYR

Tomten ligger i mellom to nyetablerte blokker ved Valle Hovin i et boligprosjekt kalt Hovinenga. Størstedelen av barnehagen er etablert over P-kjeller. Arealet åpner seg mot et større friområde mot øst.
Uteområdet er bygget opp av ulike aktivitetssoner og et sammenhengende stinett som binder hele barnehagens uteområde sammen. Fallunderlag av både natursand og gummi er etablert for å gi Materialvariasjon. Både tradisjonelle lekeapparater og naturelementer inngår i leketilbudet til barna. Terrenget er bearbeidet med mindre forhøyninger og forsenkninger til tross for at vi har bygget på taket av en p-kjeller

BLÅ OG GRØNNE KVALITETER

Det er sikret nok jordvolum til både trær og busker i utearealene. Disse vil vokse til og bidra til å skape intime, grønne rom i et ellers nokså flatt og åpent uterom mellom to store blokker. Markjordbær er plantet som bunndekke. En overvannskanal er etablert i østre grense av uteområdet, der regnvann vil samles i et gressdekket lavbrekk og bli en del av barnas lekemuligheter, blant trær og busker og lekeinstallasjoner skapt for vann.