Glommasvingen skole

 • Sted

  Skarnes, Sør-Odal

 • År

  2017-2019. Ferdig bygget høsten 2019

 • Prosjekt

  Skolepark, kultur- og idrettsbygg

 • Størrelse

  ca 44 dekar

 • Oppdragsgiver

  Sør-Odal kommune

 • Arkitekt

  L2 Arkitekter AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Entreprenør

  Backe Romerike

 • Priser

  Vinner av plan- og designkonkurranse september 2017

 • Breeam

  Very good

Glommasvingen skole

BELIGGENHET: FORSTERKING AV SENTRUM

Glommasvingen skole ligger vakkert og solrikt til i gangavstand fra Skarnes stasjon og sentrum. Parken er samtidig en ny sentrumspark for Skarnes, og parken og skolen har blitt den lille stasjonsbyens nye kulturelle hjerte og møteplass. Nye, smarte gang- og sykkeltraseer gjør at det er raskere å gå enn å bli kjørt rundt, og gjør det attraktivt å benytte andre framkomstmidler enn bil til og fra skolen.

SKOLETORGET – DET NYE KULTURELLE HJERTET

Det sentrale skoletorget har blitt en lun og solrik møteplass. Det binder sammen hovedinngangene, og sørger for en trygg og bilfri adkomst. Inngangen i nord er et terrassert landskap med amfi , hvor trinnene benyttes til gange, lek og opphold. På skoletorget er en tartarlønn bevart fra den gamle skolegården. Denne er blitt et blikkfang utenfor hovedinngangen.

INDIVIDUELLE SKOLEGÅRDER I EN SKOLEPARK

Ulike funksjoner og aktiviteter innarbeides i skoleparken. De ulike skoletrinnene har utganger på hver sine gavlvegger til hver sine skolegårder. Skolegårdene inngår som parkrom i den nye skoleparken. Hver skolegård består av områder med ulike typer hardt dekke for ulike aktiviteter og opphold, støtavvisende dekke for trygg aktivitet og mykt dekke (gress og planter) for ro og stille lek. Myke kanter med varierende høyder sørger for mange sitteplasser og bidrar til mer lek. Hver inngang har et blomstrende tuntre. Ulike møbler, leke- og aktivitetsutstyr er tilpasset de ulike aldersgruppene
i hver skolegård. De myke kantene er gjennomgående i hele skoleparken. De ulike trinnavdelingene bindes sammen med en slyngende, asfaltert promenade som også fungerer som utrykningsvei ved brann.

SKOLEPARKEN

Skolebyggene omkranses av ulike arter busker og trær, som sammen med eksisterende trær er utviklet til en frodig og artsrik skolepark. Midt på skoletorget er det en stor og flott tartarlønn som skal bevares og som blir et viktig element i resten av skoleparken. Ulike stedskjære trær og busker danner lunder langs stien. Overvannet har en viktig rolle i parken, der det samles opp i renner og terreng, og føres til elven i ytterkant av området.