Bleiker videregående skole

 • Sted

  Bleiker videregåendeskole, Asker

 • År

  2012-2013

 • Prosjekt

  Skolepark, kanal, sansehage

 • Størrelse

  ca. 6,5 mål

 • Byggherre

  MT Højgaard AS

 • Arkitekt

  Myklebust Øvrebø Arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Foto

  Dronninga landskap

Bleiker videregående skole

En frodig skolepark i Asker

Bleiker videregående skole er en yrkesskole med 480 elever og 152 ansatte fordelt på 13 ulike studieretninger. Bygningene fra 1960-tallet er bygget som paviljonger i et grønt skolekvartal. Et nytt skolebygg for elever med bevegelses- og orienteringsvansker, er plassert på den nordøstre delen av skolens tomt. Til dette nybygget har vi laget plan for en sansehage og en aktivitetshage tilknyttet det nye skolebygget, som underbygger skolens parkpreg. Den nye skoleparken skal ha fokus på trygghet og gjenkjennelighet for elevene, samt gi opphav til lek, opplevelse og rekreasjon.

Vannkanal

Overvannet er idag et problem siden skolen ligger i et lokalt lavpunkt. Vannet kan utnyttes som en kvalitet: En lang kanal tar opp overvannet fra bakken mot nord, og vannet blir et synlig element i skoleparken og blir skolens nye ikon. Terrengspranget utnyttes til å gi sildrende vann, små fossefall og rolige vannspeil. Vannet vil by på sanselige opplevelser og gi opphav til et større biologisk mangfold, som også har pedagogisk verdi.

Bleiker videregående skole

Spesialtilpasning

Uteområdet er tilpasset brukere i rullestol og sengeliggende, slik at gangveier, plasser og møteplasser gjør det enkelt for alle å komme seg rundt. Tilpasningene er integrert inn i parkens utforming.

Aktivitets- og sansehage

Lunder av trær og busker plantes for å ramme inn parken, samtidig som det skjermer for innsyn. Det legges opp til ulike soner for aktiviteter som husker, ballplass og natursti, samt områder hvor en kan trekke seg tilbake. I sør er det plantet en frukthage som vil gi en hyggelig adkomst til bygget. Et mangfold i vegetasjonen skaper lune uterom med variasjon i farger, volum og lukter. Skoleparken blir med alle sine plantearter og drivhus, et pedagogisk sted hvor klasserommet kan ”flyttes” ut. Dette kan brukes som en direkte undervisningsform.