Åmot i Vinje – omsorgsboliger

 • Sted

  Åmot i Vinje kommune

 • År

  2014

 • Prosjekt

  Omsorgsboliger med park og hager

 • Størrelse

  5 dekar

 • Oppdragsgiver

  Vinje kommune

 • Arkitekt

  Dyrvik arkitekter

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

 • Entreprenør

  Skorve entreprenør

 • Priser

  1.pris i arkitektkonkurranse

Åmot i Vinje – omsorgsboliger

STEDSUTVIKLING OG GRØNN GATE

Området ligger åpent og sørvendt til mellom to veier midt i Åmot. Utsikten sørover langs elva Tokke er stor og vid, mens terrenget løfter seg bratt som en beskyttende rygg mot nord. Bebyggelsen er lagt langs det historiske veiløpet Åmotvegen. Gaterommet er forsterket med gatetrær for å gi frodighet til gata og grønn utsikt fra boligene. Det er opparbeidet nytt fortau, med kantstein av granitt, som har tilført et urbant preg i Åmotvegen.

PRIVATE FORHAGER

Hver bolig har egen, skjermet inngang og privat forhage. Plantning av kraftige, blomstrende stauder og bunndekkende planter har gitt et frodig og lettstelt anlegg. En lun atriumshage med aktivitetsplass for beboerne er det naturlige møtestedet. Siden rommet er nærmest innelukket, er den varme sesongen forlenget i begge ender. Beplantning, belysning og møblering av høy kvalitet har gitt kvalitet i
landskapsprosjektet.

TERRENGTILPASNING I ET BRATT TERRENG

Tomten ligger i et bratt terreng og det er ca. 20 meters høydeforskjell fra det laveste punktet opp mot Raulandsvegen i nord. Bygget er lagt på én terrasse, med underetasjen vendt mot Åmotvegen. På
nordsiden stiger det raskt på opp mot Raulandsvegen, det dramatiske terrenget fanges opp i en langsgående natursteinsmur som følger det bølgende terrenget i den bratte lia. Hassel, rogn og bærbusker
er plantet langs muren, og har tilfører en frodighet mot uteplassene langs bygget.