På taket

 • Sted

  Skien

 • År

  Januar 2013

 • Prosjekt

  Forstudie

 • Størrelse

  ca 500 m2

 • Oppdragsgiver

  Skien kommune v/Laurie Smith Vestøl

 • Arkitekt

  CF Møller arkitekter

 • Kunstner

  Kari Skoe Fredriksen

 • Kunstner

  Kari Skoe Fredriksen

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

På taket

Urban dyrking

Hovedidéen for takhagen er å dyrke mat i en urban setting. Takets solfylte beliggenhet egner seg ypperlig til dyrking av frukt og grønnsaker, både lokale – og mer eksotiske arter. Det er lagt opp til blant annet små dyrkingsparseller til grønnsaker og urter på 1m2, espaliert fruktdyrking langs den sydvendte veggen, orangerie med sitrustrær og barneparseller fordyrking.

På taket

En vandring på taket

Takhagen ligger som en ramme rundt det allerede opparbeidede gårdsrommet til Sitt Ned kunst & kafé. Taket er delt inn i flere soner med forskjellige tema og det vil være mulig å gå en runde på taket gjennom alle sonene. Den beplantede pergolaen leder vei fra den første terrassen til de omkringliggende. Høydeforskjellene tas opp trinnfritt, kun ved bruk av ramper, og gjør takhagen tilgjengelig for alle.

Kretsløp

Hagen skal skjøttes og brukes av Sitt Ned kunst & kafé som ligger i første etasje Frukt og grønnsaker skal brukes i caféens retter. Kompost fra caféen skal lagres og brukes igjen i dyrkingen på taket. På denne måten skapes det et lokalt kretsløp. Beboere av bygården og andre aktuelle aktører skal også kunne dyrke her. Det er planlagt en hønsegård på taket, slik at egg kan brukes til caféen, gjødsel til dyrking og hønene vil være et opplevelseselement for barn og voksne. Caféen har også en uteservering på taket. Slik skal takhagen i sin helhet kunne nytes av hele Skiens befolkning. Beboere av bygården, samt andre aktuelle aktører skal også kunne dyrke i hagen