Hage på Ullern

 • Sted

  Ullern, Oslo

 • År

  Sommer 2014

 • Prosjekt

  Hage

 • Størrelse

  2 dekar

 • Anleggsgartner

  Skaaret Landskap AS

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Hage på Ullern

FRA BAKGÅRD TIL UTESTUE

Den tidligere bakhagen er forvandlet til en stram og frodig utestue mellom funkisvillaen og ei bratt li i Ullernåsen. Trapper og oppholdsplasser er kledd med skiferheller og gir hagen et eksklusivt uttrykk. Cortenstålkanter går igjen flere steder i hagen; i lysgraver, som trappevanger og som kant mot plantefelt.

VEGETASJON

Eksotiske busker og trær fra det Fjerne østen gir hagen karakter, identitet og skjønnhet. Trollhassel, hasselbror og prydkirsebær blomstrer tidlig på våren. Klatrehortensia dekker knausen. Vårblomstrende løk i staudebedene starter sesongen så snart snøen smelter. En palett av ulike klatreroser feirer sommeren. Bladrike stauder hindrer ugras under buskene i skråningen og blomstrer gjennom hele sesongen. Viftelønnen flammer opp om høsten, mens skjermgran og klatrebeinved har en frisk grønnfarge gjennom hele vinteren.

EI HASSELLI I ULLERNÅSEN

En fjellknaus i lia er integrert på skiferplassen som et skulpturelt og dramatisk innslag. De mørke granene i den bratte, vestvendte lia er fjernet for å gi lys og luft, slik at hassel og furu kan trives. Den lysåpne vegetasjonen gir mer lys og luft til hvitveis, liljekonvall, bregner ol. En enkel natursteinstrapp leder opp skråninga til friområdet på Ullernåsen.