Hage på Skøyen

 • Sted

  Skøyen, Oslo

 • År

  Sommeren 2010

 • Prosjekt

  Rehabilitering av hage

 • Størrelse

  2,7 dekar

 • Landskapsarkitekt

  Dronninga landskap

Hage på Skøyen

ET KLASSISK ANLEGG

Hageanlegget har fått nytt liv gjennom enkle linjer, store flater og en sterk vegetasjonspalett. Hovedbygningen ble oppført i 1969 og er nylig ombygd og totalrenovert. Stallbygningen i nord fra rundt 1900 står på Riksantikvarens gule liste. Eiendommen er delt i inn i to hoveddeler: Gårdsrommet og hagen. Dekket i gårdsrommet er i stabilisert grus med en ramme av skifer som understreker rommets form. De karakteristiske eiketrærne er bevart og supplert med en
liten kirsebærlund. Frodige bed langs fasadene består av rododendron på skyggesiden og varmeelskende planter som lavendel, stokkroser og fersken på solsiden.

EN SOLVENDT HAGE OG EI KLØVERENG

Den sørvestvendte delen av eiendommen er en rektangulær hage, der det er skapt åpenhet, siktlinjer og fleksible flater til lek. Den har fått en omramming av en formklipt bøkehekk som presis skjerm mot tilgrensende villaer. Ny atkomst fra vest ledes gjennom en frukthage med oppsiktsvekkende kløvereng. En plass i vest forbindes med en gang av lys oppdalskifer til en større plass i øst med et bed av vinterblomstrende trollhassel.

30 METER MED BLOMSTER

Blomsterbedene langs fasaden er omrammet av vintergrønn buksbom fylt med roser og pioner for å gi et rikt flor. Et langt staudebed på 32 m ligger som en stripe i plenen og understreker hagens form. Utvalget av stauder er bestemt etter fargeskala, årstidsvariasjon og høyde.